2012 - Met ICT de crisis door - Over "Het Nieuwe Denken" & the cost of being special

Productomschrijving

De financiële crisis is alom aanwezig. Gemeenten merken dat dagelijks door minder inkomsten en een grotere bezuinigingsopgave. Deze publicatie gaat hier op in, niet door het aanbieden van een nieuwe ICT-technische oplossing, maar met een nieuwe benadering: Het Nieuwe Denken (HND). HND is:
  • een andere manier van problemen aanpakken;
  • bepaalt aan de hand van een quickscan hoe groot de kloof is tussen de verschillende stakeholders die nodig zijn om met ICT de crisis te overwinnen en
  • biedt verschillende instrumenten om HND in te voeren.
 
Gemeenten worstelen met een groot aantal maatschappelijke vraagstukken. Zoals de beheersing van open eind regelingen, met name in het sociale domein. Het op gang brengen en houden van de ruimtelijke ontwikkelingen en de verloedering van de openbare ruimte. Maar ook de verhoging van de lasten voor burgers en bedrijven en de dienstverlening tegelijk beter en goedkoper maken.

De aanpak in gemeenten is vaak gericht op het maken van plannen om bovengenoemde primaire problemen het hoofd te bieden en tegelijkertijd de kosten te verlagen, onder andere door samenwerking, deregulering procesoptimalisatie, automatisering en digitalisering, projectmatig werken, cultuurtrajecten, reductie van de ambtelijke organisatie, strategische heroriëntatie en sociale innovaties in de bedrijfsvoering. Die plannen leveren een aantal nieuwe, intern gerichte vraagstukken op, zoals:
  • leiderschapsproblematiek;
  • the cost of being special; ofwel de kosten om uniek te willen zijn;
  • het belang van integraliteit van de aanpak;
  • de kloof tussen verschillende stakeholders als het gaat om elkaars problematiek;
  • beperkte sturing op projecten en samenwerking;
 
In het algemeen is men het er over eens dat besparen met ICT een groter effect oplevert dan besparen op ICT. Toch blijkt in de praktijk dat menig beproefde ICT-, financiële- of bedrijfskundige oplossing de problemen niet oplost. Het is van belang om dieper te kijken, gericht op een structurele oplossing. Die structurele oplossing ligt in de lijn van: samenwerken, de verbinding zoeken tussen betrokkenen, dialoog, vertrouwen, balans, een holistische kijk op het onderwerp en systeemdenken; in deze publicatie aangeduid met HND. Hierbij is het van belang dat alle betrokkenen in hun relatief nieuwe rol zich veilig voelen en authentiek gedrag kunnen tonen.
De structurele oplossing ligt in houding en gedrag van alle betrokkenen, het leggen van verbinding en de manier waarop we naar vraagstukken kijken. Als dat voldoende wordt beheerst, is het positieve effect van ICT-oplossingen veel groter.

Om de kloof tussen de betrokkenen in beeld te brengen wordt aandacht besteed aan een quickscan. Het hoofddoel van de scan is om met een eenvoudig instrument snel inzichtelijk te krijgen welke stappen op ICT-gebied het meest effectief zijn om HND te introduceren. Het instrument bevordert de discussie over houding en gedrag binnen de I&A organisatie, het MT en het bestuur en biedt daarmee de mogelijkheid beter te besparen met ICT.
 

Met ICT de crisis doorKlankbordgroepleden

Jan van Dijk - Gouda
Peter van Gastel - Eindhoven
Hemmo de Groot - Arnhem
Alex Huisman - Langedijk
Frank Kerkhoven - Zaanstad
Antoinette van Leeuwen – Zeist
Ruud Ravenhorst - Gouda
Jan Roodt - Weert
Eddy Van der Stock - V-ICT-OR
Aad Verboom - Stichtse Vecht
Alex Weersma - Zoetermeer

Interviews zijn gehouden met de volgende voorzitters:

Arend van Beek (VIAG)
drs. Jan Fraanje (gemeentesecretaris gemeente Boxtel en bestuurslid VGS)
drs. Marcel Meijs (VGS en gemeentesecretaris gemeente Enschede)
Eddy Van de Stock (V-ICT-OR)
Dirk de Vetter (ECG en gemeentesecretaris gemeente Stekene)

Een aantal klankbordgroepleden heeft, in het kader van dit boekje, de verbinding gezocht met een bestuurder in zijn of haar gemeente.

Mr P.J.M. (Patrick) van Domburg (wethouder Digitale Dienstverlening gemeente Zoetermeer)
P. (Pieter) de Groene (wethouder ICT Stichts Vecht)
R.J. (Rennie) Hooi (afdelingshoofd Publieksplein gemeente Zoetermeer)
Mr. H.C (Hans) Lammerinks (strategische adviseur gemeente Gouda)
mevrouw A.A.M. (Aafje) Meijering (adjunct gemeentesecretaris gemeente Langedijk)
L. (Leo) van den Nieuwendijk (gemeentesecretaris Stichtse Vecht)
J.A. (Johan) Varkevisser (wethouder ICT gemeente Zeist)
drs. C. (Cees) Vermeer (gemeentesecretaris Gemeente Zaanstad)

Eindredactie

Gézieta van der Belt (Project Wij)
Antoinette van Leeuwen (VIAG)

Producent

Vanuit Native Consulting hebben de volgende personen bijgedragen aan de publicatie:

drs. Kees van den Tempel - Senior Consultant, Native Consulting
ir. Martin van Dijk - Manager operations, Native Consulting
mr. Giuseppe Cascino - Business Consultant, Native Consulting
Krystle Koers - Marketing Account Manager, Native Consulting

Downloaden voor VIAG leden

Voor VIAG leden is deze publicatie, de bijbehorende poster en spreadsheet te downloaden.
Ga daarvoor (als u bent ingelogd) naar de downloadpagina voor de publicaties
 
De papieren versie kunt u bestellen via het bestelformulier.

Prijs VIAG leden

€ 10,-

Prijs niet - VIAG leden

€ 20,-

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig