VIAG Congres 2016

VIAG Activiteiten

Themadagen,
Congressen
& Workshops

Actueel

Actuele ontwikkelingen

Producten

Publicaties van de VIAG

Opleidingen


Opleidingsaanbod

Nieuws (klik op de titels voor meer informatie)

Leergang Informatieprofessionals Lokale Overheid 2017

20-12-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief, Opleidingen en VIAG door Frank Kerkhoven

Heb je als informatieprofessional het gevoel dat je het misschien net iets anders moet aanpakken wil je echte verandering realiseren?
VIAG Leergang 2017
Dat je staat voor vernieuwing maar vastloopt in beheersing?
Dat je de problemen in een ruimer verband moet zien te plaatsen?
Dat ICT-vraagstukken eigenlijk altijd onderdeel van organisatieverandering zijn maar dat...

Kerstwens van het VIAG bestuur

19-12-2016 • Geplaatst in VIAG door Frank Kerkhoven

Open data-zoekmachine moet gemeenten vooruit helpen

08-12-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Niet meer op meerdere websites zoeken en verschillende pagina’s openen voor de gewenste dataset, maar deze op een ‘Google-achtige’ manier gelijk kunnen oproepen. Met ODIN kunnen open data kan een stuk toegankelijker worden, zo hoopt NedDat Foundation. Een breed gedragen nutsvoorziening is het doel.

Open Government Partnership

...

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) door BALV VNG vastgesteld

12-12-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Vanuit het programma Digitale Agenda 2020 zijn Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden opgesteld. Doel is om te komen tot het professionaliseren van het ICT-opdrachtgeverschap en het realiseren van een set uniforme ICT-inkoopvoorwaarden inclusief handreikingen, modelcontracten,...

Niet meer ieder voor zich, maar samen

12-12-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Door gezamenlijk ontwikkelingen op het gebied van i-dienstverlening en de uitvoering van grootschalige taken aan te pakken, willen gemeenten de kwaliteit van de dienstverlening een impuls geven. Daarvoor zijn eenduidige regie, spelregels, financiering en ondersteuning nodig.

De leden van de VNG hebben tijdens de buitengewone algemene...

Steeds meer gemeenten melden mogelijk datalek

08-12-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Door een gestolen laptop van een leverancier, die voor gemeenten werkzaamheden uitvoert in het kader van de WOZ, zijn mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven gelekt. Het aantal betrokken gemeenten wordt steeds groter.

Van zeker acht Limburgse gemeenten, Zutphen en het Drentse Noordenveld was al bekend dat ze mogelijk getroffen zijn door de...

Eerste gemeentelijke informatiecommissaris

08-12-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Donovan Karamat Ali is de eerste gemeentelijke informatiecommissaris in Nederland.

Sinds vier maanden analyseert hij de informatieverzoeken van burgers en bedrijven (WOB-verzoeken) van de gemeente Utrecht. Daarnaast is het de taak van Karamat Ali de openheid van informatie bij alle gemeentelijke afdelingen en diensten te vergroten. Hij vertelt...

Drechtsteden publiceren open data

08-12-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De Drechtsteden, een samenwerkingsverband van Dordrecht en zes buurgemeenten, publiceren sinds kort overheidsgegevens op een landelijk open-data-platform.

Op dit moment gaat het specifiek om gegevens over monumentale bomen, grondwaterstanden, monumenten, speeltuinen, vuilcontainers, WOZ-waarden (Waardering Onroerende Zaken) en...

Digitale klantreis bij gemeenten onderzocht

08-12-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Gemeenten kunnen deelnemen aan een landelijk onderzoek naar de 'digitale klantreis' van tien producten en diensten.

Het onderzoek is een initiatief van de ministeries van BZK en EZ en wordt uitgevoerd door GBBO. Het levert gemeenten een helder beeld op  van de efficiency en verbeterkansen van e-dienstverlening in de praktijk. Deelname is...

BCT organiseert seminar “Krijgt archivering de aandacht die het verdient?”

08-12-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De afgelopen jaren is de rol van de documentaire informatievoorziening (DIV) door verdergaande digitalisering sterk veranderd. Om deze verandering meer concreetheid te geven organiseert BCT in samenwerking met gemeente Veere een seminar, genaamd:

"Archivering raakt ons allemaal"

Op woensdag 18 januari hebben zij een interessant...

Meer berichten

Bedrijfsleden van de VIAG

- Presentaties
- Whitepapers
- Publicaties
- Bedrijfsinformatie


Kalender

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig