Bedrijfslid worden

Waarom bedrijfslid worden van de VIAG?

Niet alleen uit sympathie voor onze vereniging, maar ook omdat het bedrijfslidmaatschap concrete voordelen met zich meebrengt.
Het bedrijfslidmaatschap van de VIAG wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar .

Een bedrijfslid van de VIAG geniet de volgende voordelen:

 1. U wordt vermeld als bedrijfslid in het Jaarboek VIAG. Dit Jaarboek wordt elk jaar gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering, medio april/mei.
 2. U ontvangt, automatisch na uitgave, een exemplaar van dit Jaarboek.
 3. Er is een bedrijfsleden pagina ingericht op de VIAG site, waarop alle bedrijfsleden staan vermeld.
 4. Indien u dat wenst, worden uw bedrijfslogo en hyperlink naar uw bedrijfs-site geplaatst op de bedrijfslidspagina van de VIAG.
 5. Eén functionaris van uw organisatie kan de themabijeenkomsten van de VIAG bijwonen (indien niet- besloten) en direct contact leggen met onze leden. Deze zijn in het algemeen kosteloos. In voorkomende gevallen betaalt u slechts het tarief dat ook geldt voor VIAG leden.
 6. Een bedrijfslid krijgt, middels een gebruikersnaam en wachtwoord, toegang tot de actuele ledenlijst van de VIAG op www.viag.nl
 7. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat slechts één bedrijfslidmaatschap per bedrijf wordt afgesloten. Indien er meerdere werkmaatschappijen zijn kan dit per werkmaatschappij.
 8. Een bedrijfslidmaatschap kan worden afgesloten als er affiniteit is met gemeentelijke IT. Dit is ter beoordeling aan het VIAG-bestuur.
 9. Een bedrijfslid kan, indien gewenst, actuele bedrijfsinformatie op de VIAG-site laten plaatsen onder het item “Nieuws van onze bedrijfsleden”. Deze informatie blijft 1 maand beschikbaar op de VIAG-site.
 10. U krijgt reductie op de sponsortarieven van het VIAG congres, deze worden jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd.
 11. U heeft de mogelijkheid om tegen verzendkostprijs een mailing mee te sturen aan onze leden, welke gekoppeld is aan de verzending van onze papieren nieuwsbrief. De inhoud dient een directe relatie met het werkveld van onze leden te hebben, dit is ter beoordeling aan het VIAG-bestuur.
 12. In onze elektronische nieuwsbrief, welke twee wekelijks verschijnt, zal ieder bedrijfslid de mogelijkheid worden geboden zich kort (met een “link”) een keer te presenteren.
 13. In de elektronische nieuwsbrief kunt u eigen events aankondigen aan de VIAG leden. Dit wordt wel beoordeeld door de redactie. Deze aankondiging bestaat uit maximaal drie regels en kan een “link” worden aangebracht naar eigen website
 14. Benadering van VIAG-leden door de bedrijfsleden via de e-mail en per post mag nooit namens de VIAG geschieden.
 15. Het is niet toegestaan de ledenlijst te verhandelen.
 16. Bedrijfsleden krijgen de elektronische Nieuwsbrief toegezonden.
 17. Bij ontwikkeling van nieuwe producten zal door het VIAG bestuur eerst gekeken worden of één of meerdere bedrijfsleden dit kunnen uitvoeren.
 18. Afhankelijk van onderwerp kunnen bedrijfsleden uitgenodigd worden om tijdens door VIAG georganiseerde bijeenkomsten (bijvoorbeeld themadagen) of andere vormen die een meerwaarde hebben voor de VIAG leden een bijdrage te leveren.

Tarieven

Voor het bedrijfslidmaatschap gelden de volgende tarieven:

De contributie voor bedrijfsleden bedraagt per 1 januari 2018 € 1095,- per jaar. Er wordt geen BTW in rekening gebracht.
Daarnaast geldt een eenmalig inschrijfbedrag van € 45.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 3 maanden voor het nieuwe jaar plaats te vinden. Dit kan schriftelijk door een brief te sturen naar VIAG secretariaat, Schie 88d, 3111 PN  SCHIEDAM of stuur een e-mail naar renk@viag.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig