Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bedrijfslid worden

Waarom bedrijfslid worden van NEDICTOR?

Niet alleen uit sympathie voor onze vereniging, maar ook omdat het bedrijfslidmaatschap concrete voordelen met zich meebrengt.

Wat krijgt een bedrijfslid

Het bedrijfslidmaatschap van NEDICTOR wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar .

Je wordt al bedrijfslid van NEDICTOR voor een bedrag van € 1095,00 per jaar (prijspeil 2018).

Een bedrijfslid van NEDICTOR geniet de volgende voordelen: 

 1. U wordt vermeldt als bedrijfslid op de website van NEDICTOR. Er is een bedrijfsleden pagina ingericht op de VIAG site, waarop alle bedrijfsleden staan vermeldt.
 2. Eén functionaris van uw organisatie kan de themabijeenkomsten van NEDICTOR bijwonen (indien niet besloten) en direct contact leggen met onze leden. Deze zijn in het algemeen kosteloos. In voorkomende gevallen betaalt u slechts het tarief dat ook geldt voor VIAG leden.
 3. Een bedrijfslid krijgt, middels een gebruikersnaam en wachtwoord, toegang tot de actuele ledenlijst van de NEDICTOR op www.viag.nl
 4. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat slechts één bedrijfslidmaatschap per bedrijf wordt afgesloten. Indien er meerdere werkmaatschappijen zijn kan dit per werkmaatschappij.
 5. Een bedrijfslidmaatschap kan worden afgesloten als er affiniteit is met gemeentelijke IT. Dit is ter beoordeling aan het NEDICTOR-bestuur.
 6. U krijgt reductie op de sponsortarieven van het NEDICTOR congres, deze worden jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd.
 7. In onze elektronische nieuwsbrief, welke twee wekelijks verschijnt, zal ieder bedrijfslid de mogelijkheid worden geboden zich kort (met een “link”) een keer te presenteren.
 8. Benadering van NEDICTOR-leden door de bedrijfsleden via de e-mail en per post mag nooit namens NEDICTOR geschieden.
 9. Het is niet toegestaan de ledenlijst te verhandelen.
 10. Bij ontwikkeling van nieuwe producten zal door het NEDICTOR bestuur eerst gekeken worden of één of meerdere bedrijfsleden dit kunnen uitvoeren.
 11. Afhankelijk van onderwerp kunnen bedrijfsleden uitgenodigd worden om tijdens door NEDICTOR georganiseerde bijeenkomsten (bijvoorbeeld themadagen) of andere vormen die een meerwaarde hebben voor de NEDICTOR-leden een bijdrage te leveren
 12. In het eerste jaar wordt de maand van het aangaan van het bedrijfslidmaatschap niet in de contributieberekening meegenomen. Contributie wordt berekend over de resterende maanden dat kalenderjaar. Wel worden de eenmalige inschrijfkosten (€ 45,00) in rekening gebracht.
 13. Verzoek tot beëindiging van het NEDICTOR bedrijfslidmaatschap dient uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar per mail via info@viag.nl te zijn ingediend.