Persoonsgegevens geen eigendom van burger

19-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Staatssecretaris Van Huffelen ziet wel wat in de mogelijkheid voor burgers om collectief in actie te komen tegen privacyschendingen.

Persoonsgegevens van een burger of consument zijn niet als eigendom te beschouwen. Om de privacy van burgers te versterken, heeft staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering, D66) een panel van deskundigen gevraagd na te denken over mogelijkheden hiertoe. Het eigendomsrecht biedt dus geen uitkomst.

De deskundigen geven richtingen aan voor mogelijke verbetering die aansluiten bij bestaande initiatieven. ‘Zo wordt momenteel ingezet op het beter zichtbaar maken voor burgers van het hergebruik van hun persoonsgegevens voor overheidstaken’,  schrijft Van Huffelen. ‘Ook denk ik bijvoorbeeld aan de wettelijke verankering van het digitaal delen van persoonsgegevens uit overheidsregistraties door en onder regie van de burger.’

Collectieve acties

Een nieuwe suggestie is burgers meer mogelijkheden om collectief in actie te komen tegen AVG-overtredingen. Eerder onderzoek ernaar laat volgens Van Huffelen zien dat juist in Nederland ‘voldoende juridische mogelijkheden zijn om collectieve acties te voeren ook bij onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens’.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum doet onderzoek naar een ‘processenfonds’ om collectieve acties te vergemakkelijken. ‘Recent zijn ook meerdere grote collectieve acties van vermeende AVG-schendingen in Nederland gestart’, schrijft de staatssecretaris.

 

Bron Binnenlandsbestuur Digitaal

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig