Opschaling van gebruik API's onderzocht

19-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

Het programma Haal Centraal van de VNG realiseert API's waarmee gemeenten en andere overheidsorganisaties basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties kunnen bevragen. Inmiddels is in kaart gebracht op welke wijze het gebruik van de API’s kan worden opgeschaald.

Gemeenten gebruiken basisgegevens voor de uitvoering van hun taken, deze halen ze bijvoorbeeld uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster of de Basisregistratie Personen (BRP) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Vaak komen die gegevens uit kopieën van (delen van) basisregistraties. Die gegevens kunnen verouderd zijn waardoor fouten kunnen ontstaan. Daarbij is het aansluiten op deze kopieën duur en ingewikkeld.

Haal Centraal

Het VNG-Programma Haal Centraal heeft zich de afgelopen tweeënhalf jaar gericht op het ontwikkelen en realiseren van de benodigde API's (Application Programming Interface) om de basisregistraties bij de landelijke voorzieningen te bevragen. Er zijn nu verschillende API’s beschikbaar waarmee gemeenten kunnen aansluiten op landelijke registraties.

Opschalingsanalyse

VNG Realisatie voerde een opschalingsanalyse uit naar de Haal Centraal API’s. Ze onderzochten op welke manier bredere implementatie van de API’s kan plaatsvinden en welke randvoorwaarden hiervoor moeten worden ingevuld. Dit met het doel om de resultaten van het programma duurzaam te kunnen borgen en brede ingebruikname mogelijk te maken.

Uitkomsten

Enkele belangrijke uitkomsten zijn:

  • Het conceptuele eindbeeld van het programma wordt door velen onderschreven en past binnen de informatiekundige visie Common Ground.
  • De realisatie en ingebruikname van deze nieuwe wijze van gegevensuitwisseling brengt een fundamenteel andere manier van werken met zich mee, zowel op het niveau van de gemeentelijke informatievoorziening als voor de geldende interbestuurlijke afspraken rond het gebruik van de basisregistraties.

In de strategische oplegger leest u wat de status is van de opvolging van de aanbevelingen.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig