Digitale transformatie vraagt om strategische sturing

24-03-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Voor de digitale transformatie bij gemeenten is strategische sturing onmisbaar, maar deze succesfactor wordt nog weinig benut. Dat is de conclusie van een onderzoek van Berenschot en de Universiteit Tilburg.

Strategisch sturing op de digitale transformatie leidt namelijk tot hogere gegevenskwaliteit, betere inbedding daarvan en betere informatievoorziening.

Volwassenheid gemeenten

Gemeenten erkennen de relatie tussen gegevensmanagement en publieke waarde nog onvoldoende, zien de onderzoekers. De relatief lage volwassenheid van gegevensmanagement bij gemeenten dwingt tot digitaal leiderschap. Dat begint met een visie; hoe kan digitale transformatie bij gemeenten bijdragen aan meer publieke waarde? En er liggen voor gemeenten grote kansen in het realiseren van hogere datakwaliteit. Bijvoorbeeld door dubbele registraties en fouten te voorkomen en te voldoen aan kwaliteitseisen. Aan het onderzoek deden 41 gemeenten en 3 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden mee.

3 lessen

  1. Strategische sturing bevordert de digitale transformatie en gegevensmanagement. Stel een digitale strategie op die beschrijft hoe digitalisering en het gebruik van gegevens de dienstverlening en de processen binnen de gemeenten verbeteren.
  2. Bewustwording en het beleggen van rollen leiden tot volwassener gegevensmanagement. Sla een brug tussen het primair proces en de staffuncties. Neem niet alleen de ambtelijke, maar ook de politieke organisatie hierin mee.
  3. Stimuleren van integrale datakwaliteit en –gebruik. Besteed meer aandacht aan de inzet van data in het primair proces om publieke waarde te creëren.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig