Nieuwe overlegstructuur gemeenten en VNG in transitie Common Ground

13-01-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

In 2021 zijn gemeenten en VNG in gesprek gegaan om hun samenwerking binnen Common Ground te optimaliseren. Dit heeft geleid tot de ‘Architectuur van de Samenwerking’. In de kern: het CIO-Beraad wordt het eerste aanspreekpunt voor Common Ground. Daarnaast komen het CIO-Beraad en VNG ieder kwartaal bij elkaar voor afstemming. Door deze nieuwe overlegstructuur sluit de transitie Common Ground beter aan op de behoeften van gemeenten. Op 25 november spraken het CIO-Beraad en VNG in een werkconferentie over deze samenwerking. 

Architectuur van samenwerking 

In 2021 zijn gemeenten en VNG in gesprek gegaan over optimalisatie van de overlegstructuur binnen Common Ground. VNG heeft dit uitgewerkt in een voorstel: de Architectuur van de Samenwerking. 

Het voorstel heeft twee belangrijke pijlers. Ten eerste: het CIO-Beraad van gemeenten wordt het eerste aanspreekpunt voor Common Ground. Het CIO-Beraad is een groep met CIO’s van de 100.000+ gemeenten en een aantal samenwerkingsverbanden. Ten tweede: het CIO-Beraad en de VNG komen ieder kwartaal bij elkaar om af te stemmen. 

Met het CIO-Beraad worden afspraken gemaakt over hoe gemeenten die niet in het CIO-Beraad deelnemen vertegenwoordigd worden in de overlegstructuur. Door deze nieuwe overlegstructuur sluit de transitie Common Ground beter aan op de behoeften van gemeenten. 

 

Samenwerking gemeenten en VNG essentieel in transitie 

Raymond Alexander, manager bij VNG Realisatie en trekker van Common Ground vertelt over de achtergrond van de Architectuur van de Samenwerking: “Gemeenten en VNG moeten de transitie naar Common Ground samen klaren. Ieder heeft daarin een eigen rol. Gemeenten ontwikkelen - samen met marktpartijen - oplossingen in de visie Common Ground. VNG maakt zelf géén oplossingen, maar voert regie en ondersteunt gemeenten en marktpartijen.” 

Gezamenlijke behoefte aan optimalisatie samenwerking 

Willem Geessink, CIO bij Gemeente Enschede en plaatsvervangend voorzitter van het CIO-Beraad, vertelt: “Juist omdat de uitvoering van Common Ground bij gemeenten ligt, hebben we behoefte aan goede afstemming tussen VNG en gemeenten. Gemeenten hebben nu niet altijd invloed op wat we wanneer doen. Ook duurt besluitvorming soms lang omdat het langs verschillende gremia moet. We willen tijdig meepraten over: wat gaan we doen, wat heeft prioriteit en hoe nemen we besluiten.” 

Ook VNG had behoefte om de samenwerking te optimaliseren. Raymond: “352 gemeenten spreken elkaar in wisselende samenstelling in ongeveer 70 samenwerkingsverbanden. Dat is complex en het roept vragen op over verantwoordelijkheden. Vereenvoudiging van de overlegstructuur van Common Ground is in het belang van alle partijen.” 

Werkconferentie 

Op 25 november spraken het CIO-Beraad en VNG met elkaar over het voorstel in de Architectuur van de Samenwerking. Het stuk wordt volgens Willem breed gedragen onder de leden van het CIO-Beraad. “Er is een brede consensus over de basis. CIO’s krijgen een stem in het proces. En er komen heldere afspraken over wie, waarvoor op welk moment verantwoordelijk is. We moeten de details samen met VNG verder invullen, maar hiermee ligt er een fundament waarop CIO-Beraad en VNG verder kunnen bouwen.” 

Raymond besluit: “Deze werkconferentie is een eerste stap in een nieuwe fase van de samenwerking. De betrokkenheid van de aanwezigen is onverminderd groot. Evenals de sense of urgency om met elkaar aan concrete resultaten te werken die sneller beschikbaar komen voor meer gemeenten.” 

Lees meer over de informatiekundige visie Common Ground op www.commonground.nl.

Hoofdlijnen uit de Architectuur van de Samenwerking 

  • Het CIO-Beraad is het eerste aanspreekpunt voor Common Ground. In verbinding met het CIO-Beraad kunnen naar behoefte adviesraden en werkgroepen worden ingericht op thema’s en onderwerpen binnen Common Ground. 
  • Het CIO-Beraad en de VNG komen ieder kwartaal bij elkaar om af te stemmen. De momenten sluiten aan op de jaarcyclus. In het voor- en najaar is een fieldlab onderdeel van de kwartaalbijeenkomst. 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig