Updates kwaliteit en stelsel-architectuur basisregistraties

02-09-2021 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

3 geactualiseerde producten geven inzicht in de gerealiseerde datakwaliteit, de kwaliteitsafspraken die gelden en hoe het stelsel van basisregistraties op hoofdlijnen functioneert. Dat zijn een overzicht van normen en gerealiseerde kwaliteit over 2020, de baseline kwaliteitszorg voor het stelsel en de ‘stelselarchitectuur van het heden’.

Samenwerking

De 3 producten zijn gerealiseerd door het programma ‘Verbeteren Stelsel van Basisregistraties’, waarin het ministerie van BZK samenwerkt met beheerders en bronhouders van basisregistraties.

Update kwaliteitsinformatie stelsel van basisregistraties

Een overzicht van kwaliteitsnormen en de gerealiseerde kwaliteit van de verschillende basisregistraties in 2020 is beschikbaar. Ook de resultaten in rapportvorm zijn beschikbaar. De kwaliteit is belangrijk voor het stelsel van basisregistraties. De gegevens uit basisregistraties worden veel gebruikt in allerlei belangrijke overheidsprocessen; vaak is dat gebruik ook verplicht. De afnemers van de basisregistraties moeten daarom inzicht hebben in de beoogde en de gerealiseerde kwaliteit. Met deze kwaliteitsinformatie is het makkelijker om gericht in gesprek te gaan over verdere verbeteringen.

Baseline kwaliteitszorg Stelsel van Basisregistraties

De baseline Kwaliteitszorg bevat een handzaam overzicht van de afspraken, spelregels en het instrumen-tarium dat in het stelsel van basisregistraties wordt gehanteerd om de kwaliteit van de data in het stelsel te borgen. Bekijk de baseline kwaliteitszorg.

Stelsel van het heden

‘Stelsel van het heden’ beschrijft de huidige architectuur van het Stelsel van Basisregistraties met als peildatum eind 2020. Het biedt een correct, realistisch en gedeeld beeld hebben van hoe het stelsel op hoofdlijnen functioneert.  ‘Stelsel van het heden’ is terug te vinden op NORA-online

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig