Weten wat u in huis heeft: pilot NWI

26-11-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het is van essentieel belang dat gemeenten weten wat ze in huis hebben. Alleen dan kan de organisatie alle hard- en software doorlopend bijwerken met beveiligingsupdates. De pilot Netwerk Inventarisatie (NWI) heeft als doel de ICT-infrastructuren bij gemeenten geautomatiseerd in kaart te brengen, zodat men weet wat men in huis heeft. De resultaten uit de inventarisatie helpen ook de IBD om nauwkeuriger kwetsbaarheidsmeldingen te versturen. Zo wordt op twee aspecten de digitale weerbaarheid verhoogd.

De afgelopen maanden hebben onze NWI-scanners bij de diverse pilot gemeenten de netwerken geïnventariseerd. Wij hebben deze gegevens geanalyseerd, tot een bruikbaar formaat omgebouwd en weer gedeeld met de pilot deelnemers. De eerste reacties zijn positief. De gegevens kloppen, geven zicht op componenten die tot voorheen nog niet bekend waren en zijn met wat kleine aanpassingen bruikbaar om o.a. in de gemeentelijke beheersystemen (bijvoorbeeld Topdesk) te importeren.

In november spreken we met de laatste pilotdeelnemers en moet o.a. blijken of de NWI een waardevolle toevoeging is voor het configuratiemanagementproces van gemeenten. Als de evaluatie positief is dan kunnen we de pilot omzetten naar een project voor landelijke uitrol.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig