VNG-sessie in Hoogeveen van 12 maart 2020 over “Aansluiten op DSO”.

26-03-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Op woensdag 12 maart gaven Adrie van Bohemen en Ewald te Koppele namens de VNG een presentatie over wat te doen voor een tijdige aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op één gemeente na waren daarbij alle twaalf Drentse gemeenten vertegenwoordigd, plus de Veiligheidsregio, de GGD Drenthe en de RUD Drenthe. Hiertoe waren uitnodigingen verstuurd door het Omgevingswet Platform Drenthe (OPD) aan de Drentse gemeenten en door de VIAG aan gemeenten in de drie Noord-Nederlandse provincies.

Er was veel aandacht voor de vraag hoe ketenpartijen dienen samen te werken om er vanaf januari 2021 klaar voor te zijn. Met daarbij enerzijds de nadruk op nieuwe processen en daarbij ondersteunende software. Maar ook op aspecten als:

  • De noodzaak tot het snel boeken van een (voorlopige) week voor het aansluiten op het DSO middels een drietal digi-koppelingen voor de standaarden STOP, STAM en STTR,
  • Het besef dat ingehuurde stedenbouwkundige bureaus straks niet langer kunnen werken in hun eigen softwarepakketten,
  • Het inventariseren van de activiteiten die iedere partij met voorrang zou moeten voorzien van ‘vragenbomen’ in het nieuwe Omgevingsloket. Denk daarbij aan het meewegen van eigen VTH-volumes, gegevens uit het eigen Zaaksysteem (bv. APV-gerelateerd), informatie van het eigen KCC, vragen via de eigen website en milieuactiviteiten via de RUD,
  • De noodzaak om alle geografische duidingen in Ruimtelijk Plannen vooraf op orde te hebben, want die bepalen straks deels de geldigheid van bepalingen,
  • Kennen/inzetten van DSO demo-omgeving: https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/home.
  • Toegang tot en inzet van de Samenwerkingsvoorziening binnen het DSO
  • Het ontstaan (en zien in te vullen!) van nieuwe functies/rollen als ‘DSO-Beheerder’ en ‘Beheerder/Analist/Adviseur Toepasbare Regels’,
  • Al het voorbeeldmateriaal (van bv. Toepasbare Regels) dat is te vinden op de site (en het ‘Ontwikkelaarsportaal’) voor de Omgevingswet (https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/),
  • Het door softwareleveranciers werken aan oplossingen die het mogelijk maken om ook de oude/huidige VTH-omgevingen te laten werken op het DSO,
  • De zorgen die aanwezigen hebben over het besef in hun eigen bedrijfsketen van wat er dient te gebeuren om zaken aan de praat te krijgen zoals ze zijn beoogd. Een voorbeeld daarvan vormen de nieuw te maken en permanent te beheren vragenbomen op het nieuwe Omgevingsloket op basis van de Toepasbare Regels. Wie gaan die regels ontwerpen en valideren?

Zoals voorspeld bij aanvang van de sessie was er tegen het einde van de middag veel beantwoord aan vragen die er leefden bij de deelnemers, maar waren er ook weer nieuwe vragen ontstaan. Het gedeelde beeld was evenwel dat dit een zeer nuttige sessie was, met voldoende tijd tot verbreding en hier en daar wat verdieping. Dat bleek goed te passen bij de huidige ontwikkelfase van de verschillende deelnemers.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig