Agenda Digitale Veiligheid biedt perspectief

12-03-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Digitale veiligheid staat steeds hoger op de bestuurlijke prioriteitenlijst. De VNG Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt via 10 actielijnen handelingsperspectief voor de bestuurlijke praktijk.

De VNG ondersteunt hiermee gemeenten bij de beveiliging van hun informatiesystemen en de gegevens over inwoners en ondernemers. De Agenda geeft ook handvatten bij het voorkomen en oplossen van cyberincidenten. Dit proces is continu in beweging.

De hoofdonderwerpen zijn: bewustwording, governance, risicogericht handelen en werken als één overheid. De actielijnen zijn onder deze onderwerpen verder uitgewerkt.

Verdere instrumenten en ondersteuning

Bestuurlijke aandacht is van belang om de digitale weerbaarheid van gemeenten te versterken en het vertrouwen van inwoners en ondernemers in hun digitale veiligheid te vergroten en vast te houden. De VNG biedt gemeenten hiertoe concrete instrumenten en ondersteuning aan:

  • De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) helpt gemeenten programmatisch de eigen organisatie op niveau te krijgen en te houden. De IBD wordt gefinancierd uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.
  • Mindmaps ondersteunen bestuurders bij gesprekken over informatietechnologie en veiligheid.

Het aanbod van VNG Academie:

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig