Verbetering toepassing standaarden helpt bij realisatie ambities NL DIGIbeter

28-11-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Verdere verbetering in de toepassing van standaarden binnen de overheid helpt bij het realiseren van de effecten van NL DIGIbeter voor burgers en bedrijven. Dat schrijft minister Knops in een Kamerbrief met de kabinetsreactie op het rapport ‘Inventarisatie van Standaardisatie’.

Belangrijke bijdrage

Het gebruik van open standaarden is nodig om gegevens tussen ICT-systemen en tussen overheid, burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar te kunnen uitwisselen. Standaarden kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren in de ambities van de Agenda Digitale Overheid; NL DIGIbeter. Dat stelt het rapport dat in opdracht van van het Kabinet is uitgevoerd door adviesbureaus VKA en Berenschot.

Werkconferentie

De toepassing van open standaarden is de afgelopen jaren toegenomen bij de overheid. Toch is verdere verbetering noodzakelijk, concludeert het kabinet in zijn reactie. De Nederlandse overheid gaat nog bepalen hoe zij de aanbevelingen uit het rapport oppakt. Dat vraagt om samenwerking tussen beleid, wetgeving, uitvoering, belangenvertegenwoordigers, ICT-ers, opdrachtgevers en uitvoerders.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig