Agendapunt 8 – VNG prioriteiten 2020

13-11-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

Op de ALV VNG van 2017 is besloten om het gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht vorm te geven in het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De prioriteiten hiervoor vormen een onderdeel van de VNG Agenda 2020 en zijn in het Jaarplan GGU 2020 uitgewerkt in vier clusters:

  1. Gezamenlijke basis voor de toekomst
  2. Continuïteit en betrouwbaarheid
  3. Transformatie in domeinen
  4. Generieke activiteiten t.b.v. alle prioriteiten

Dit agendapunt is onderverdeeld in 3 sub onderwerpen. De sub onderwerpen worden ter kennisgeving aangeboden. Er volgt dus geen stemadvies.

  1. VNG agenda 2020 – ter kennisgeving
  2. Jaarplan GGU – ter informatie
  3. Verkenning verbreding GGU, Verkenning beheer GGU en Transitiestrategie common ground – ter informatie

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig