8c3 Verkenning (inrichting) beheer GGU

13-11-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

Door GGU nemen de voorzieningen die gemeenten samen ontwikkelen de komende jaren toe. Het gaat hier om het beheer van onderdelen vanuit GGU, maar ook over het beheer van voorzieningen welke door individuele gemeenten ontwikkeld worden en welke aangeboden worden aan alle andere gemeenten. Het is noodzakelijk het beheer van deze voorzieningen goed te regelen. Innoveren is belangrijk, maar de beheer component is cruciaal om ook te kunnen blijven innoveren. Als de beheerlasten toenemen en de middelen gelijk blijven, zal dat leiden tot een rem op de innovatie.

In het voorstel wordt een onderscheid gemaakt naar typen voorzieningen en het daarmee verbonden beheer. Ook worden de uitgangspunten voor de inrichting van het beheer, de governance en de financiering uitgewerkt en aan de leden voorgelegd.

Er worden vier verschillende typen van beheer onderkend.

  1. Structurele kennisproducten/-diensten.
  2. Keten-/overheidsbrede voorzieningen.
  3. Gezamenlijke gemeentelijke voorzieningen.

De eerste drie passen bij VNG/VNG-Realisatie. Het vierde punt past niet direct en hierin zou de markt een rol kunnen spelen.

  • Er komt een beheer adviesraad welke adviseert aan het College van Dienstverlening (CvD) voor type 4 voorziening.
  • Financiering van beheer kan op verschillende manieren. Tijdens de toekomstige ALV wordt dit per voorziening expliciet voorgelegd als onderdeel van meerjarenprogramma GGU.

In het eerste jaar wordt (de regie op) beheer integraal geborgd binnen VNG (Realisatie). Daarna wordt geëvalueerd hoe het beheervraagstuk zich heeft ontwikkeld en welke (organisatorische) vervolgstappen nodig zijn.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig