8c2 Verkenning verbreding GGU

13-11-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

GGU richt zich nu op dienstverlening en Informatievoorziening. In de ALV van 2019 is besloten om te kijken of verbreding wenselijk is. Een eerste verkenning is gedaan. Hieruit kwam naar voren dat gemeenten de afgelopen jaren een groei van de omvang en het belang van de gemeentelijke uitvoering hebben gezien. Meer kwaliteit, minder risico’s en/of minder (meer)kosten worden als belangrijke punten genoemd. Ook het delen van kennis en kunde zeker op de functies waar sprake is van schaarste zijn genoemd als mogelijke verbredingen.

Op dit moment zijn er nog geen concrete voorstellen voor verbreding. Mochten deze er zijn dan wordt dit ter besluitvorming voorgelegd tijdens toekomstige ALV’s.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig