Overheid eind 2021 via IPv6 bereikbaar

31-10-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Logius en VNG Realisatie nemen het initiatief om de implementatie van IPv6 te versnellen. Daarbij focussen zij zich in eerste instantie op de externe bereikbaarheid.

Vandaag hebben de initiatiefnemers hiertoe met enkele leveranciers, serviceproviders en andere overheidsorganisaties een intentieverklaring ondertekend. De ambitie is dat alle overheidsorganisaties eind 2021 via IPv6 bereikbaar zijn.

IPv6

IPv6 is een toekomstvast protocol voor IP-adressen. Met deze unieke nummers kunnen computers elkaar op internet vinden en identificeren. IPv6 kent geen beperkingen in het aantal beschikbare IP-adressen. Het bestaande systeem van internetadressen (IPv4) kent deze beperking wel. Een toekomstig tekort aan IP-adressen heeft gevolgen voor de externe bereikbaarheid van overheden waardoor de dienstverlening in de knel kan komen. Om hun dienstverlening blijvend te kunnen garanderen, is het belangrijk dat alle overheden versneld overstappen op IPv6 voor zowel website als e-mail.

Intentieverklaring

De ondertekenaars willen deze ontwikkeling gaan versnellen. Zij zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om IPv6 te ondersteunen. Het doel is dat overheidsorganisaties uiterlijk 31 december 2021 extern – via website en e-mail – volledig bereikbaar zijn via IPv6.

De ondertekenaars roepen daarnaast het Forum Standaardisatie op om een overheidsbrede implementatieafspraak voor IPv6 te maken, zoals eerder voor de internetbeveiligingsstandaarden is gedaan. Daarnaast zou het Forum ook periodiek moeten meten en rapporteren over de implementatievoortgang.

Meer informatie

 

(foto: Shutterstock)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig