Common Ground presenteert eerste voortgangsrapportage

05-09-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Common Ground

Common Ground ‘groeit’. Steeds meer gemeenten nemen het initiatief om gezamenlijk en met VNG deze informatiekundige visie te verwezenlijken. Hierbij is het van belang zoveel mogelijk in samenhang te ontwikkelen. Om te voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan, en om bredere bruikbaarheid en beschikbaarheid te realiseren. Common Ground presenteert hierbij een 3-maandelijkse voortgangsrapportage.

Het doel: laten zien welke initiatieven er zoal zijn, en welke vraagstukken zij oppakken. Dit is de eerste. We streven ernaar deze rapportage elk kwartaal weer een beetje beter en completer te maken.

Portfolio ‘Common Ground’

De voortgangsrapportage toont het portfolio ‘Common Ground’ en geeft een overzichtelijk beeld van lopende initiatieven, waarop belangstellende partijen kunnen anticiperen en aansluiten. De Common Ground-teams Business Development en Portfolio Management werken nauw samen met de deelnemende gemeenten en partners aan een gezamenlijk portfolio.

Van idee tot resultaat

Initiatieven doorlopen verschillende fasen, waarbij ze gaandeweg concreter worden. Per fase wordt gekeken wat er nodig is voor de volgende stap, om te zorgen dat initiatieven die daadwerkelijk in ontwikkeling gaan, goed aansluiten bij andere initiatieven en de Common Ground principes. Dit draagt er ook aan bij dat we beschikbare middelen en capaciteit optimaal kunnen inzetten.

Agile werkwijze

Binnen de Common Ground teams wordt ‘agile’ gewerkt. Het werken met deze aanpak maakt onvermijdelijk dat we een bijbehorend ‘Engels’ jargon introduceren. Voor de ingewijden meer dan logisch, voor de ‘leken’ even wennen. We zijn ons daarvan bewust. Het zoeken naar Nederlandse vertalingen levert echter een nog ingewikkelder en minder toegankelijk vocabulaire op. Vandaar dat we vasthouden aan terminologie die aan deze werkwijze verbonden is.​

Evenementen

Om de vele belangstellende partijen zo goed mogelijk te betrekken en informeren, organiseren we regelmatig evenementen die zich richten op verschillende behoeften. Sommige gemeenten willen meer weten over wat Common Ground is. Andere willen actief gaan ontwikkelen, of willen weten hoe ze, dat wat er is ontwikkeld, kunnen (her)gebruiken. Op deze evenementen zorgen we dat kennis en expertise beschikbaar is om mensen te informeren of op gang te helpen. Alle evenementen zijn te vinden in onze evenementenkalender.

Downloads

Common Ground voortgangsrapportage juli 2019

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig