Internationale profilering op gebied van smart city

13-12-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Medio november 2018 waren 17 gemeenten aanwezig bij de Smart City Expo World Congress in Barcelona. Tijdens een bestuurlijk programma van de VNG bespraken bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers hoe technologische innovatie een mogelijke oplossing kan zijn voor maatschappelijke opgaven.

Ook spraken ze hoe men gezamenlijk kan optrekken in dit domein.

Leren van elkaar tijdens bestuurlijk programma

De VNG smart city taskforce organiseerde op 12 november een speciaal side event voor gemeenten. In dit event stonden internationale inspiratie en uitwisseling over knelpunten en kansen in Nederland centraal. De Spaanse gemeente Sant Cugat presenteerde zich als groene smart city gemeente. Ook in Spanje zoeken gemeenten de samenwerking op omdat de digitale transitie complex is en de technologische ontwikkelingen snel gaan.

Een sterke smart city agenda is een belangrijke voorwaarde voor verdere (internationale) economische ontwikkeling. Dit weerklonk bij de Nederlandse aanwezigen die ook druk zijn met het vormgeven van de digitale transitie in eigen organisatie en gemeenschap. Het voorhouden van een internationale spiegel leidde tot levendige gesprekken en het sterker formuleren van de behoefte om een aantal zaken gezamenlijk verder te brengen.

Internationale profilering

Hoewel de gezamenlijke aanwezigheid bij de Smart City Expo een uitgelezen kans was om met de Nederlandse collega’s vervolgstappen te bepalen, bood de beurs juist vooral mogelijkheid tot het internationaal op de kaart zetten van Nederland en individuele steden. Zo presenteerden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en ’s Hertogenbosch 6 inhoudelijks tracks in het Holland Paviljoen, in lijn met de prioriteiten uit hun stad.

Krimpen aan den IJssel vertelde over zijn deelname aan het United Smart Cities Programme. De gemeentelijke vertegenwoordigers wisten zo hun eigen unique selling points te verkopen op een manier die ook een eenduidig beeld over Nederland op het gebied van smart city en society uitstraalde.

Smart City Expo 2018

De Smart City Expo World Congress in Barcelona was dit jaar groter dan ooit. Met 20.000 bezoekers uit meer dan 170 landen wordt wereldwijd kennis gedeeld en handel gedreven. De Nederlandse delegatie, onder leiding van burgemeester Jorritsma van Eindhoven, was ook de grootste tot op heden, met 200 deelnemers vanuit gemeenten en het bedrijfsleven.

Naar Gemeentelijk internationaal beleid

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig