Kabinet stopt EUR 165 miljoen in agenda digitale overheid

20-09-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het kabinet trekt de komende drie jaar EUR 55 miljoen per jaar uit om NL DIGIbeter te ondersteunen.  Het bedrag staat op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als Investeringspost Digitale Overheid. De ministerraad heeft in juli op voorstel van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. Er komt onder meer budget voor publiek-private initiatieven om contact tussen burgers, bedrijven en overheden te verbeteren.

Kansen en uitdagingen in de digitale samenleving

De agenda geeft weer hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Het kabinet kan de kansen van digitalisering benutten en de regie van burgers en ondernemers versterken. NL DIGIbeter is een gezamenlijke agenda van alle overheden met belangrijke publieke en private partners.

Innovatie

Volgens staatssecretaris Knops is er voldoende ruimte om te innoveren. Een van de instrumenten daarvoor is een innovatiebudget voor bedrijven en studenten om oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te bedenken. Ook krijgen kleine marktpartijen de kans om mee te doen aan overheidsopdrachten. Bovendien wordt een Mijn Overheid voor Ondernemers (MOvO) gelanceerd.

Versterking generieke digitale infrastructuur

Voor de financiering van de agenda is er naast het reguliere begrotingsgeld van de betrokken overheden de Investeringspost Digitale Overheid beschikbaar op de begroting van BZK, zo schrijft Computable. Een deel van deze post is bedoeld voor de versterking van de GDI, de generieke digitale infrastructuur. De GDI vormt de basis voor de digitale dienstverlening van de rijksoverheid.

Onderdelen zijn onder andere de vernieuwde Berichtenvoorziening van MijnOverheid en de verdere ontwikkeling van het nieuwe authenticatiestelsel eID.

Dienstverlening toegankelijker

Om de dienstverlening daadwerkelijk toegankelijker te maken, worden digitaal mindervaardigen betrokken bij de ontwikkeling en het testen van de dienstverlening. Het kabinet wil lokale initiatieven ondersteunen die mensen helpen om digitaal wegwijs te worden en de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig