Interbestuurlijke leerreis Omgevingswet

23-08-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

 

Het afgelopen jaar hebben al zo’n 80 deelnemers meegedaan aan de interbestuurlijke leerreis Omgevingswet. Een boeiende reis van 5 bijeenkomsten voor projectleiders, programmamanagers, adviseurs van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten, het Rijk en voor ketenpartners die vorm geven aan de invoering van de Omgevingswet in hun organisatie. 

Deelnemers uit de eerste en tweede ronde waarderen vooral het interbestuurlijk uitwisselen van ervaringen en de focus op het concreet toepassen van instrumenten en handvaten in de eigen organisatie.

 “Er zijn veel ‘en-en’ vraagstukken in de context van de Omgevingswet: integraal en uniek, regionaal en lokaal, ruimte en regels, vertrouwen en verantwoorden, flexibiliteit en rechtszekerheid. De Leerreis heeft mij antwoorden en handvatten gegeven voor de vraag hoe ik die vraagstukken kan aanvliegen”, Arno Spekschoor, wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, financiën, en regio zaken Gemeente Bronckhorst

 

“De Leerreis heeft mij antwoord gegeven op de vraag hoe ik mensen in beweging krijg om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan onze doelen met de Omgevingswet”, Alfred Somsen, kwartiermaker Omgevingswet Veiligheidsregio Groningen

 

“De toegevoegde waarde van de Leerreis is voor mij een combinatie van het netwerk, handvatten voor wat voor mij nu urgent is en zicht op de beschikbare kennis en informatie over wat kan en moet met de Omgevingswet”, Bart Pottuijt, projectleider Omgevingswet Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

 

Geef jij ook (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En ben je op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie? Dan is de Leerreis Omgevingswet dé plek waar je antwoorden kunt vinden. Niet alleen vanuit het landelijke Programma Aan De Slag Met de Omgevingswet, of vanuit externe deskundigen, maar juist ook vanuit je collega’s bij verschillende betrokken organisaties. De Interbestuurlijke Leerreis is er voor opdrachtgevers (managers, bestuurders) en opdrachtnemers (projectleiders, programmamanagers, adviseurs) van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. En voor ketenpartners.

De Leerreis biedt een hands on programma in 5 bijeenkomsten. Tussen de fysieke ontmoetingen door word je ondersteund met een online leeromgeving. De invulling van de bijeenkomsten wordt in belangrijke mate gestuurd door de leerwensen en dilemma’s van deelnemers; “hoe kan ik …?”.  Een globale invulling voor de bijeenkomsten vind je hier:

 

 • Bijeenkomst 1: Speelveld & verbinden van de beweging; Instrumentarium & ondersteuning; Opdracht, Rol & relatie, Opdrachtgever-opdrachtnemer;
  Van leerwensen naar leerstrategie.
 • Bijeenkomst 2: Klantreizen & dienstverlening; Communicatie & participatie;
  Quick Scan: urgentie, essentie, beweging in de eigen organisatie
 • Bijeenkomst 3: Verandering vormgeven; Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); Cultuur & cultuurverschillen; Lerende organisatie
 • Bijeenkomst 4: Omgevingsvisie & omgevingsplan; Best practices;
  Omdenken & dilemma’s
 • Bijeenkomst 5: Schakelen met ketenpartners; Gespreksstarter, rollen en competenties; Sturing, beïnvloeding & besluitvorming

Door toepassing van instrumenten en producten van het invoeringsprogramma in de Leerreis en door gebruik te maken van ervaringen van deelnemers, wordt het landelijke aanbod afgestemd op de vraag. 

In oktober gaat weer een nieuwe interbestuurlijke leerreis Omgevingswet van start.

Meer informatie over de interbestuurlijke leerreis Omgevingswet

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig