Reactie Knops over ‘computerbesluiten’

17-05-2018 • Geplaatst in VIAG congres door Renk Ruijter

Het proefschrift ‘Burger onvoldoende beschermd tegen computerbesluiten’, over geautomatiseerde besluitvorming door de overheid, van Marlies van Eck van de Tilburg University, heeft geleid tot Kamervragen aan staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Van Eck schreef in haar proefschrift dat het bij ‘computerbesluiten’ met financieel belang niet altijd duidelijk is hoe besluiten precies genomen worden.

Burger gebaat bij coöperatieve opstelling bestuursorganen

In een reactie op Kamervragen van de VVD legt de staatssecretaris uit dat het niet de bedoeling is dat de burger nadeel ondervindt van computerkeuzes. Knops geeft aan dat de uitvoering van ‘geautomatiseerde ketenbesluiten’ complex is en afhankelijk is van deskundigheid van meerdere disciplines. ‘Het is beslist niet de bedoeling dat de burger nadeel ondervindt van de keuze van de overheid om computers te gebruiken bij het nemen van besluiten met een financieel belang.’

Knops is het eens met Van Eck dat nieuwe juridische regels weinig toevoegen. ‘Uit de huidige regelgeving en jurisprudentie volgt namelijk al dat fouten hersteld moeten kunnen worden en dat bestuursorganen besluiten op een passende manier moeten motiveren, door bijvoorbeeld de keuzes, gegevens en aannames achter een besluit te onderbouwen. De burger is daarom meer gebaat bij een coöperatieve opstelling van bestuursorganen die werken met de bedoelde computersystemen.

Lees de volledige beantwoording van de Kamervragen over het proefschrift op de website van Rijksoverheid.nl.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig