Broncode programmatuur BRP openbaar

07-12-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de broncode openbaar gemaakt van de programmatuur die was geschreven voor nieuwe centrale ict-systemen voor de basisregistratie personen (BRP). Dit project werd in juli van dit jaar gestopt.

Open source

De meest recente broncode is te vinden op internetsite https://github.com/MinBZK , samen met functionele en technische documentatie. De broncode is gepubliceerd als open source software. Daardoor komen aanpassingen op de broncode ook weer openbaar beschikbaar en wordt gratis hergebruik ondersteund.

Veiligheid

De broncode is gecontroleerd op privacy- en veiligheidsrisico’s. Het ministerie van BZK publiceert eerdere versies van de broncode volgend jaar.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig