Wet GDI wordt Wet digitale overheid

23-11-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het kabinet heeft de naam van de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) verandert naar ‘Wet digitale overheid’. Het kabinet vindt deze naam beter passen bij ambities voor verdere digitalisering van het openbaar bestuur.

Reikwijdte en doel

De nieuwe naam geeft beter aan wat de reikwijdte en het doel is van de wet, die erop gericht is om de digitale overheid te verbeteren door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen. De Wet digitale overheid geeft ook regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid.

Compensatieverzoek

De Wet digitale overheid wordt eind 2017 voor advies naar de Raad van State gestuurd. VNG heeft een compensatieverzoek aangekondigd bij het ministerie van BZK, omdat zij per 1 januari 2018 gaan bijdragen aan de kosten ervan. VNG vindt dat de huidige doorbelasting 'onevenredig zwaar uitpakt voor kleine gebruikers'. 

Twijfels bij gemeenten

VNG vindt daarnaast dat een groot aantal wensen van gemeenten nu nog niet is meegenomen de nieuwe wetgeving. De VNG weet niet of de Wet GDI voldoende ‘krachtige doorzettings- en sturingsmogelijkheden biedt om noodzakelijke interoperabiliteit te realiseren’, terwijl het noodzakelijk is dat er gelijke tred wordt gehouden met technologische ontwikkelingen in de samenleving. Ook wijst VNG op de realisatie van een infrastructuur, waarvoor de Wet GDI kaders had moeten bieden. Het lijkt erop dat de VNG vreest dat de nog te realiseren inlogmiddelen alweer achterhaald zijn op het moment dat ze in gebruik worden genomen

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig