Regeerakkoord: verbeteren digitale dienstverlening

08-11-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

‘Een goed functionerend openbaar bestuur moet zich aanpassen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening’. Zo schrijft het kabinet in het regeerakkoord ‘ Vertrouwen in de toekomst.’

Overheidscommunicatie

Gemeenten en provincies spelen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van overheidstaken. Overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, moet in de toekomst ook digitaal kunnen: veilig, snel en goedkoop. De website MijnOverheid.nl wordt daarom verbeterd. Er komt een machtigingsfunctie. En de website kan straks burgers ook proactief waarschuwen voor berichten met pushberichten.

Digitalisering openbaar bestuur

Het kabinet ontwikkelt een ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus. Onderdeel van de agenda wordt dat Het Rijk, voortvarender dan voorheen, beslist welke producten en diensten zelf worden gebouwd. En welke producten en diensten door marktpartijen ontwikkeld worden. Bij nieuwe initiatieven wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van opgedane ervaringen met vergelijkbare projecten. Om falende ICT-projecten te voorkomen, worden ze  standaard getoetst door het Bureau ICT-Toetsing (BIT).

Regie op gegevens

Burgers krijgen onder het nieuwe kabinet meer regie op hun gegevens. Dit gebeurt ter bevordering van de privacy. Er komt een mogelijkheid om zelf instanties en organisaties aan te wijzen, waaraan de overheid een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan verstrekken.

BRP

De Basisregistraties Personen (BRP) wordt gemoderniseerd en gaat emailadressen van burgers bevatten. Privacygevoelige informatie wordt versleuteld opgeslagen en DigiD wordt veiliger gemaakt.

Open data

De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data.

Cybersecurity

Er wordt door het nieuwe kabinet structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity. Het geld gaat voor een groot deel naar de personele capaciteit en ICT-voorzieningen van departementen. Daarnaast komt er een ambitieuze cybersecurity agenda met onder meer:

  • Standaarden voor Internet-of-things apparaten.
  • Het stimuleren van bedrijven om veiliger software te maken via software-aansprakelijkheid.
  • Het versterken van het Nationaal Cyber Security Centrum (CCSC) als aanspreekpunt van Computer emergency response teams (CERT) van alle sectoren.
  • Het stimuleren van cybersecurity onderzoek en het verbeteren van voorlichtingscampagnes op het gebied van cyberhygiëne.

Het hele regeerakkoord is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig