KING ontwikkelt generator voor IT-contracten

26-10-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

KING heeft voor het afsluiten van contracten met IT-leveranciers een GIBIT Generator ontwikkeld. De generator is een online hulpmiddel om de kwaliteit van contracten te waarborgen aan de hand van Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT. De tool stelt aan de hand van een keuzemenu automatisch een goed contract op.

Gemeenschappelijke inkoopvoorwaarden bij ICT

Gemeenten worden met de GIBIT-generator, die ondersteuning verleent bij inkoop en ICT-management, geholpen met de kwaliteit van een contract. De helft van de gemeenten past inmiddels de inkoopvoorwaarden van de GIBIT toe. De inkoopvoorwaarden zorgen voor kwaliteit en conformiteit tussen de verschillende gemeenten. Ze bestaan uit een set uniforme ICT-inkoopvoorwaarden waarbij juridische, inkooptechnische en kwalitatieve normen zijn gesteld.

Tijdsbesparing en expertise

Ambtenaren die de tool gebruiken werken een aantal keuzemenu’s door , waarna er automatisch een contract wordt opgesteld die de gemeente meteen kan gebruiken. De GIBIT-generator kan partijen ook de mogelijkheid bieden om toch af te wijken van de GIBIT, wanneer dat nodig is. Het levert een tijdsbesparing op en er is minder expertise nodig om de contracten op te stellen dan doorgaans bij het opstellen van een contract. De GIBIT-generator telt nu dan tweehonderd gemeentelijke gebruikers.

KING schrijft dat gemeenten vaak worstelen met vragen die leveranciers stellen over de GIBIT. Deze zijn gebundeld door KING en van antwoorden voorzien.  Vragen van de leveranciers over contracten kunnen door gemeenten ook naar KING gestuurd worden.

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig