15.35 uur sessie 4 Regie op Gegevens

19-10-2017 • Geplaatst in VIAG congres door Renk Ruijter

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Steeds meer producten en diensten worden digitaal aangeboden. Ook door gemeenten!  Om die reden zal het steeds belangrijker worden om deze gegevens goed te kunnen managen. In het rapport ‘Maak Waar’ (Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid, 2017) is de conclusie getrokken dat Nederland veel te winnen heeft bij verdere digitalisering, maar dat de digitale dienstverlening dan wel proactief georganiseerd moet worden rond de behoeften van burgers en bedrijven.
Regie op Gegevens (RoG) gaat over het teruggeven van de regie aan burgers over hun eigen gegevens. Zij zijn het middelpunt en bepalen wie, wanneer tot welke van hun gegevens toegang verleend krijgen. ‘Regie op Gegevens’ staat ook bekend als ‘Persoonlijk Datamanagement’. Persoonlijk Datamanagement is het beheren van gegevens die te relateren zijn aan een persoon gedurende de gehele levenscyclus van deze gegevens. In de gemeente Boxtel is recent een proef met RoG gedaan. We nemen u graag mee in onze ervaringen uit deze proef en de vervolgstappen die we voor ogen hebben.

Art Klijn

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig