10.00 uur plenair Samen verbinden in de praktijk

19-10-2017 • Geplaatst in VIAG congres door Renk Ruijter

René Bal, directeur Dimpact

Directeur bestuurder van Dimpact. Dimpact is een coöperatieve vereniging van ruim 30 lidgemeenten die gezamenlijk meer dan 1.4 miljoen inwoners door heel Nederland vertegenwoordigen.

Gemeenten staan allemaal voor dezelfde uitdagingen, zoals digitalisering, Antwoord© geven, zaakgericht werken en ketensamenwerking. Elke gemeente heeft daarbij te kampen met onvoldoende middelen, kennis en capaciteit. Samenwerken met elkaar ligt dan voor de hand.
De Dimpact-gemeenten hebben de handen ineen geslagen om vraagstukken rondom dienstverlening en bedrijfsvoering gezamenlijk op te pakken.

Dimpact versterkt het logische verband tussen mensen, processen en systemen binnen en buiten lokale overheden. Daarbij plaats Dimpact (digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering in een heldere en duidelijke samenhang.

Ten behoeve van de lidgemeenten koopt Dimpact de benodigde digitale bodemplaat in van de markt. Daardoor kunnen alle lidgemeenten gebruik maken van dezelfde oplossing voor hun dienstverlening en bedrijfsvoering. Hierdoor is ook gezamenlijk hosting mogelijk, alsmede samenwerken bij beheer, innovatie en implementatie. Door deze samenwerking en standaardisatie kunnen veel kosten worden bespaard.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig