Opleiding Gegevensmanagement

03-10-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Vraag jij je ook af hoe je in control blijft als het gaat om ontwikkelingen zoals de Digitale Agenda 2020, invoering van de Omgevingswet en blockchain? Hoe je gegevensmanagement goed organiseert in jouw gemeente? Welke instrumenten en toepassingsmogelijkheden er zijn? En wat waar werkt? Dan is de opleiding gegevensmanagement iets voor jou.

Deelnemers aan de eerste leergroep waarderen met name de combinatie van inhoud, randvoorwaarden en kennisdelen:

  • wat moet er gebeuren en hoe organiseer ik dat?
  • rollen, positie en hoe krijg ik mensen mee?
  • uitwisselen ervaringen en leren van elkaar.

Doelgroep

Informatiemanagers, Gegevensmanagers, Regisseurs informatiemanagement, Architecten, projectleiders ICT, beleidsmedewerkers ICT, Gegevensbeheerders met een coördinerende functie en anderen die vanuit hun rol actief betrokken zijn bij kwaliteit van gegevensmanagement in de organisatie.

Programma

  • Dag 1: Positie en het belang Gegevensmanagement
  • Dag 2: Organisatie & instrumenten
  • Dag 3: Invoeringsstrategie
  • Dag 4: Gegevenskwaliteit
  • Dag 5: Toekomstverkenning

Organisatie & planning

De opleiding bestaat uit vijf dagen, waarvan de eerste twee aaneengesloten zijn. De eerste dag vindt plaats op 31 oktober. De daaropvolgende dagen zijn 23 november, 4 december, 21 december en 11 januari. De opleiding is ingericht conform de principes van diepgaand leren (70/20/10). Dit houdt in dat ongeveer 70 % van de opleiding draait om uitproberen en toepassen, 20% om het uitwisselen van ervaringen en 10% uit het sec overdragen van theorie. Dit komt overeen met de manier waarop mensen in de praktijk competenties verwerven. De opleiding vraagt van deelnemers een actieve houding. Voorafgaand aan elk van de bijeenkomsten zijn er een aantal voorbereidende opdrachten om de tijd tijdens de bijeenkomsten zo effectief mogelijk te kunnen invullen.

 Investering & aanmelding

Naast de investering in tijd (5 dagen voor de bijeenkomsten + 1 dag voorbereiding per bijeenkomst), bedraagt de investering in de opleiding 2495,- per persoon. Aanmelden kan via http://ppo-academie.nl/aanmelden/

De PPO-Academie heeft de opleiding gegevensmanagement ontwikkeld in partnerschap met KING en in lijn met de GEMMA referentiearchitectuur. De opleiding is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij gegevensmanagement. Denk naast gegevensmanagers aan informatiemanagers, regisseurs informatiemanagement, architecten, ICT projectmanagers en beleidsmedewerkers ICT. De opleiding bestaat uit vijf dagen op een inspirerende locatie en start op 31 oktober. De vervolg opleidingsdagen zijn 23 november, 4 december, 21 december en 11 januari. 

Gezien de grote belangstelling voor de opleiding, start op 31 oktober de tweede leergroep. Aanmelden kan via: http://ppo-academie.nl/aanmelden/

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig