Dummymonitor Staat van de Informatiesamenleving

31-08-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam opdracht gegeven om een conceptueel model te ontwikkelen waarmee de staat van de informatiesamenleving in beeld wordt gebracht. Het resultaat is gebundeld in de ‘Dummymonitor Staat van de Informatiesamenleving’.

Kernonderdelen en thema’s informatiesamenleving

De monitor maakt inzichtelijk wat de kernonderdelen en thema’s zijn van de informatiesamenleving en hoe deze zich in de loop der tijd ontwikkelen. De overheid maakt het daarmee mogelijk om gefundeerd ‘vinger aan de pols te houden’ en de voortgang te evalueren en te verantwoorden.

De monitor bevat de volgende onderdelen:

  1. Een operationalisering van het begrip informatiesamenleving;
  2. Op basis van deze operationalisering een model dat dient als ordeningskader voor de monitor;
  3. Binnen dit ordeningskaders indicatoren voor de verschillende domeinen;
  4. Invulling van deze indicatoren resulterend in een gevulde dummymonitor voor zover cijfermatig materiaal reeds beschikbaar was;
  5. Een eerste duiding van de staat van de informatiesamenleving gebaseerd op de gevulde dummymonitor.

BZK heeft besloten, n.a.v. van de uitkomsten van de monitor, tot doorontwikkeling en jaarlijkse actualisatie van de ‘Staat van de Informatiesamenleving’.

Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/07/01/dummymonitor-staat-van-de-informatiesamenleving

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig