VIAG congres 2017: Thema

24-08-2017 • Geplaatst in VIAG congres door Renk Ruijter

Samen met onze partners bieden wij u een breed en gevarieerd programma aan tijdens ons congres.

Verbinden als middel om mensen en machines respectievelijk tot elkaar te brengen en aan elkaar te knopen met als doel een adequate informatievoorziening, in ieder geval binnen het gemeentelijke domein. Naast verbinding(en) gaat er ook nog “Informatie” over dat lijntje. Dat is niet alleen tussen mensen zo, maar ook tussen machines (IoT). Ondanks dat er verbindingen is kan het zijn dat de boodschap (de betekenis) niet overkomt zoals de zender het bedoeld heeft. Voorbeelden te over…

Samen verbinden, het is buiten mooier dan overdag….. Die is gek, wat staat daar? Toch is die laatste zin syntactisch juist maar semantisch niet. Wat betekent het?Wat we hiermee willen aangeven is dat een van de grootste uitdagingen was en is, niet zozeer het technische aan elkaar knopen van systemen, maar zorgen dat de betekenis van de informatie en de onderlinge gegevens gelijk is en blijft.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten bestuurders en ambtenaren op de diverse niveaus en binnen de verschillende vakgebieden elkaar nog meer gaan vinden (= verbinden) en elkaars werelden begrijpen om uiteindelijk de goede keuzes te kunnen maken die leiden tot een gezonde informatievoorziening, die vervolgens nodig is om te komen tot goed opdrachtgeverschap en goede besluitvorming.We zien met de invoering en doorontwikkeling van het GDI dat er een basis is gelegd om zaken met elkaar te verbinden en standaard voorzieningen aan te bieden. Dat is mooi!

Bij gedecentraliseerde taken zouden gemeenten eigenlijk centraal moeten worden gefaciliteerd in de informatievoorziening, juist omdat bedrijfsleven en burgers ons zien als één overheid met de (vestigings)gemeente als eerste aanspreekpunt waarbij iedere gemeente over dezelfde (gemeente overstijgende) informatie moet kunnen beschikken.

Samen verbinden en daarbinnen sturen op betekenis; daar gaan we als VIAG voor!

Als vakvereniging van ICT professionals zetten wij ons in voor de informatiekundige aspecten binnen de maatschappelijke vraagstukken. De omgevingswet is daar een mooi voorbeeld van. Waarbij het verbinden van - en de betekenis van- informatie cruciaal zijn bij het welslagen van deze wet.

Om aan het thema “Samen verbinden” invulling te geven zijn wij een nauwe samenwerking met KING aangegaan. Het thema sluit volledig aan bij de nieuwe werkwijze zoals deze is opgenomen in het VNG programma 'Samen organiseren​'. KING/DA2020 verzorgt het inhoudelijk programma op de eerste dag en is beide dagen op de vakbeurs aanwezig.

KING stelt haar programma graag in samenwerking met u, de congresdeelnemers, samen, zodat zij zoveel mogelijk kunnen inspelen op vragen die bij u leven. Daarnaast zijn hun accountmanagers op beide dagen aanwezig om met u in gesprek te gaan over zaken die in uw gemeente spelen.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig