Deelsessie 5.4: Van samenwerken naar collectief optreden

17-10-2016 • Geplaatst in VIAG congres door Renk Ruijter

Bij samenwerken in het gemeentelijk domein kennen we allemaal termen als delegeren en mandateren. Met de beweging naar collectieve voorzieningen bij de informatievoorziening gaan we nu naar de volgende fase: loslaten.

Hoe nemen we als gemeenten daarbij de regie? Niet meer op standaarden maar op standaard opereren zou ik denken. En dat denken ook gemeenten getuige de beweging van de Digitale Agenda 2020. Waar staan we nu, wat gaan we de komende tijd nog samen ontdekken en welke rollen zijn daar voor de diverse spelers weggelegd.

Theo Peters, Productportfoliomanager GEMMA at KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig