Deelsessie 4.6: De Gemeente Haarlemmermeer bij de burger aan tafel, door IT?

17-10-2016 • Geplaatst in VIAG congres door Renk Ruijter

De Gemeente Haarlemmermeer is een innovatieve gemeente. Er wordt een transitie doorgevoerd van een productgerichte organisatie naar klant gedreven processen, naar ‘de burger thuis’. Binnen IT verschuift de focus van operatie naar regie.

Digitalisering en participatie maken de kwaliteit van de IT dienstverlening transparant voor de burgers en bedrijven. Verstoringen worden onbarmhartig zichtbaar voor de buitenwereld. Verbetering van de (digitale ) dienstverlening vraagt daarom om een kwalitatief goede inzet van de informatievoorziening. Haarlemmermeer verbetert de kwaliteit van de IT dienstverlening door het introduceren van architectuur principes, gezamenlijke informatieplanning, proactief beheer van de informatievoorziening en gezamenlijke governance.

Jan ten Kate, informatie- en applicatie architect van de Gemeente Haarlemmermeer laat in zijn presentatie zien welke ambities Haarlemmermeer heeft ten aanzien van de verbetering van de dienstverlening en hoe die worden gerealiseerd. Ook gaat hij in op het belang van inzicht en grip op het bestaande IT landschap, zodat sturing wordt gegeven aan de ontwikkelingen rond IT.

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig