Deelsessie 4.2: Pamflet Dienstverlening 2025, gemeenten in relatie met de digitale samenleving

17-10-2016 • Geplaatst in VIAG congres door Renk Ruijter

Het pamflet Dienstverlening is op 14 juni 2016 aangeboden aan de Digicommissaris Bas Eenhoorn. We moeten goed nadenken over de veranderende relatie tussen overheid, burger en ondernemer. De urgentie is hoog en neemt alleen maar toe. We leven in een tijd van snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Om zelf actief invulling te kunnen geven aan de toekomstige samenleving, moeten we adaptief kunnen zijn, flexibel, wendbaar en open voor verandering. De denkdag draagt een toekomstidee aan in de vorm van stippen op de horizon die we mee kunnen nemen bij het beoordelen van nieuwe initiatieven, ontwikkelingen en plannen.

Te vaak gaat het nu nog over bestaande instituties, initiatieven en een bestaande overheid. Om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen zullen we echter uit moeten we gaan voor de toekomst. De VDP en  IMG zal dit pamflet voor u uitleggen in een tweetal sessies. De VDP zal zich met name richten op “de dienstverlening” en de IMG onder andere op de informatievoorziening. Ook zal er dieper ingaan worden op wat daar aan zoal aangehangen kan worden, zoals MijnOverheid en MOvO.

 Graag willen de VDP en IMG in gesprek met de leden van de VIAG over hun inbreng en ideeën.

Jan Fraanje, directeur VDP

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig