Deelsessie 3.1: “ENSIA, wat verandert er voor mijn gemeente?”

17-10-2016 • Geplaatst in VIAG congres door Renk Ruijter

 

Met de in 2013 vastgestelde resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente' gaven gemeenten aan informatieveiligheid van groot belang te vinden en informatieveiligheid te gaan borgen door de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) te implementeren”.  Zij hebben afgesproken om naar aanleiding van die implementatie te rapporteren over informatiebeveiliging in het eigen jaarverslag. In de resolutie hebben gemeenten aan het ministerie van BZK gevraagd de bestaande audit en verantwoordingslast te verminderen. De ministeries van BZK, SZW en I&M, de VNG en verschillende gemeenten zijn het project ENSIA met dit doel gestart. en werken aan een effectievere en efficiëntere verantwoordingssytematiek over informatieveiligheid. In de bijdrage van VNG, KING en het ministerie van Binnenlandse zaken geven we u de actuele stand van het project. We gaan in op de resultaten van de pilots en geven een doorkijkje naar 2017. De presentatie wordt verzorgd door Rob Ramdjielal (Ministerie van BZK)  Peter van Dijk (VNG) en Edith van Ruijven (KING)

                                     

 Rob Ramdjielal                           Peter van Dijk                   Edith van Ruijven

 

Deze deelsessie is mogelijk gemaakt door  

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig