‘Gemeentewebsites beter centraal regelen?’

02-09-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De PvdA stelt Kamervragen over de beveiliging van gemeentewebsites.

Dit naar aanleiding van de hack van de gemeentewebsite van Ede, waarbij hackers maandenlang toegang hadden tot persoonlijke gegevens van zo'n 3700 inwoners.

Verantwoordelijk
Tweede Kamerleden Oosenbrug en Kerstens vragen in een brief aan minister Plasterk en minister Van der Steur hoeveel gemeenten afgelopen jaar zijn gehackt. Ook zijn ze benieuwd naar het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens over de hack in Ede.

De Kamerleden vragen zich af of de beveiliging van gemeentesites niet centraal zou moeten worden geregeld. Er zijn op dit moment standaarden waaraan de beveiliging moet voldoen, maar iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor zijn beveiliging: 'Bent u van mening dat de beveiliging van gemeentelijke websites niet alleen mag afhangen van de inspanningen van de desbetreffende gemeente, maar dat dit ook een zaak is die het niveau van gemeenten overstijgt? Zo ja, waarom en welke rol speelt u of gaat u spelen om gemeenten te helpen bij het beveiligen van hun digitale infrastructuur? Zo nee, waarom niet?'

Verbetering
Verder vragen zij zich af of de communicatie met gemeenten niet beter via een generieke voorziening kan verlopen, zoals ook bij andere instanties het geval is: ´Bent u van mening dat, indien de digitale communicatie tussen burgers en gemeenten via een generieke voorziening zou gaan verlopen, dit naast een verbetering van het gebruiksgemak, ook beter te beveiligen zou zijn dan in het geval iedere gemeente zijn eigen portal behoudt? Zo ja, waarom en wat doet u om die generieke voorziening tot stand te brengen? Zo nee, waarom niet?'

De ministers hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig