Eindrapport van de Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO)

20-04-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Frank Kerkhoven

Hierbij ontvangt u het rapport van de Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO). In VIVO hebben ruim 140 deelnemers vanuit 70 gemeenten, veiligheids- en omgevingsdiensten, samenwerkingsverbanden en Kadaster, gefaciliteerd door VNG/KING, onderzocht wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor de informatievoorziening van gemeenten.

De verkenning is uitgevoerd in het kader van het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de impact op de informatievoorziening vanuit een aantal invalshoeken, namelijk; de veranderopgave/strategie, dienstverlening, bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur, wet- en regelgeving en Informatiebeveiliging. En welke eisen en randvoorwaarden de uitvoering van de Omgevingswet heeft voor het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Eindrapportage en vervolg

VIVO is een verkenning en geeft richting aan vervolgprojecten die interbestuurlijk of collectief door gemeenten worden uitgevoerd. Bij het eindrapport vindt u een overzicht van alle conclusies en aanbevelingen. Daarnaast is er een bijlage waarin alle projecten staan beschreven die we als vervolg op deze verkenning aanbevelen. Heeft u nog aanbevelingen die wij zeker mee moeten nemen in het vervolgtraject? Daar zijn wij zeer in geïnteresseerd! Graag komen wij met u praten over de resultaten van VIVO. In juni komen we bij het Consulterend Overleg langs voor een presentatie en gesprek.

Klik hier voor het eindrapport

Klik hier voor meer informatie op website KING

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig