Lichte toename digitale volwassenheid

10-03-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en ondernemers bij gemeenten, provincies en waterschappen is in 2015 licht toegenomen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken.

Het onderzoek vergelijkt de digitale volwassenheid van diverse producten voor burgers en bedrijven van de gemeenten, provincies en waterschappen in 2015 ten opzichte van 2014. Een product is 100% digitaal volwassen wanneer het digitaal veilig en zeer gemakkelijk is in gebruik. Een product is onvolwassen (0% volwassen) als bijvoorbeeld een aanvraag alleen schriftelijk bij de balie kan worden ingediend.

Voor alle gemeenten, provincies en waterschappen samen bedraagt de stijging van de digitale volwassenheid in 2015 gemiddeld 5% en komt het uit op 62%.

Hoogste stijging bij kleinere gemeente

Voor gemeenten tezamen is de totaalscore 56% digitale volwassenheid. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2014. De verschillen tussen gemeenten zijn nog steeds groot. De laagste score is 23% en de hoogste is 87%. Over het algemeen scoren gemeenten met meer inwoners hoger dan kleinere gemeenten, maar de grootste stijging zit juist bij de kleinere gemeenten.

De gemeente Den Haag staat met een score van 87% bovenaan, net als in 2014, gevolgd door de gemeente Molenwaard (29.000 inwoners) met 86%. De top 10 kent twee nieuwkomers, de gemeente Dordrecht en de gemeente Nieuwkoop.

De gemeente Cuijk (24.500 inwoners) is de grootste stijger en scoort 64%. Dat is meer dan een verdubbeling van de score van vorig jaar. De top 10 van stijgers bestaat uit 6 gemeenten met inwonertallen tussen de 20.000 en 50.000, 2 gemeenten met minder dan 10.000 inwoners en  2 gemeenten van rond de 80.000 inwoners.

Waterschap Hollands Noorderkwartier bereikt 100% en provincies stijgen 6%

De waterschappen hebben de hoogste score in deze meting en behalen een percentage van 77% ten opzichte van 73% in 2014.

Het Hollands Noorderkwartier heeft de hoogste digitale volwassenheid en staat nu op nu op 100%, met een toename van 13% ten opzichte van 2014. Dat wil zeggen dat alle producten die specifiek bij de Waterschappen zijn onderzocht door burgers en bedrijven in dat waterschap digitaal veilig en zeer gemakkelijk gebruikt kunnen worden.

De grootste stijger onder de waterschappen is De Stichtse Rijnlanden. Dit waterschap ging van 79% in 2014 naar 98% in 2015 en is nu het op één na meest digitaal volwassen waterschap.

Voor de provincies is de totaalscore 54%, dat is een stijging van 6% ten opzichte van 2014.  De provincie Overijssel leidt met een score van 69%. In 2014 scoorde Overijssel 62% en namen ze de tweede plek in. De provincie Utrecht is met een score van 63% de grootste stijger en staat op de vierde  plaats.

Meer informatie en resultaten per organisatie

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig