Leiden, Delft en Erasmus gaan ‘big data’ inzetten voor stedelijke vraagstukken

25-02-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

BOLD Cities, een nieuw interuniversitair onderzoekscentrum van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaat big data-onderzoek inzetten bij oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het gaat om bijvoorbeeld de kwaliteit van scholen in verschillende buurten, de invloed van de buurt op de gezondheid van de bewoners en vestigingskansen voor ondernemers. BOLD Cities is een initiatief van twaalf wetenschappers uit de drie universiteiten.

In Centre for BOLD Cities staat ‘BOLD’ voor ‘Big, Open and Linked Data’. De eigen sterk verstedelijkte regio met Den Haag en Rotterdam vormt zowel living lab als samenwerkingsgebied. Het Centre for BOLD Cities heeft drie hoofdthema’s gedefinieerd: ‘Urban Environment’, ‘Urban Health’ en ‘Urban Experience’.

Voor bestuurders, bedrijven en burgers

Net als de andere Leiden-Delft-Erasmus Centres richt het Centre for BOLD Cities zich op complexe maatschappelijke vraagstukken die inzet en samenwerking vragen van veel verschillende disciplines. De virtuele netwerkorganisatie krijgt fysieke aanspreekpunten in de drie universiteiten. Het centre gaat onderzoek doen, onderwijs ontwikkelen voor studenten en professionals en wil een advies-, onderzoeks- en gesprekspartner zijn voor overheden, bedrijven en burgers.

Vraagstukken waarover het nieuwe centre zich samen met steden zal buigen gaan bijvoorbeeld over verkeersstromen, de kwaliteit van scholen in verschillende buurten, de invloed van de buurt op de gezondheid van de bewoners, analyse van social media bij grote culturele evenementen, interactie tussen burgers, vestigingskansen voor ondernemers, energieverbruik en luchtkwaliteit. Ethische dilemma’s vormen daarbij een rode draad.

‘Urban big data explosion’

Trekker Liesbet van Zoonen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Er zijn twee ontwikkelingen. Steden worden steeds belangrijker en daarmee ook de vraagstukken die samenhangen met verstedelijking. En steden gaan in hun beleid en bestuur steeds meer aan de slag met alle mogelijke data die in de stad worden gegenereerd. Ze gebruiken data van bewoners, maar maken data ook steeds vaker openbaar voor bewoners. Er is sprake van een ware “urban big data explosion” en bedrijven melden zich al om steden daarbij te helpen. Maar de analyse van al die data is zeer complex en universiteiten hebben hier een belangrijke maatschappelijke taak. Als collega’s hebben we daarom gezegd: hier gaan we de krachten bundelen.’

Data Science

Een van de pijlers onder het centre is het nieuwe vakgebied data science. Het Delft Data Science Initiative en het Leiden Centre of Data Science zijn recent opgericht. In het Centre for BOLD Cities vullen de daar ontwikkelde analytische methoden elkaar aan en komt de rekenkracht samen. Jaap van den Herik, hoogleraar recht en informatica en voorzitter van het Board of Directors van het Leidse centre. ‘Bold cities vragen om bold predictions’, zegt hij. ‘En die zijn het resultaat van succesvol onderzoek in de data science. 'Big data, deep learning en high performance computing bepalen de weg naar onze toekomst in bold cities!’

Fysieke en sociale omgeving van steden

Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management (TU Delft): ‘De nieuwe mogelijkheden van “big data” leiden tot heel veel veranderingen voor de fysieke en de sociale omgeving van steden. Daar leggen wij de focus op. Ik kijk als bestuurskundige bijvoorbeeld vooral naar besluitvormingsprocessen. En we kijken wat de effecten zijn van het gebruik van big data, naar politieke keuzes en naar ethische dilemma’s.’

Do-tank

Het Centre for BOLD Cities is meer dan een club wetenschappers, benadrukt Gideon Shimshon, directeur van het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden: ‘BOLD Cities is ook een “do-tank” waar wetenschappers, burgers, bedrijven en overheden samenwerken aan data gedreven oplossingen voor stedelijke vraagstukken. En hoe we ethische principes van datagebruik borgen, zodat we positieve sociale impact creëren in de stad. Van Big data naar Big Impact maar dan zonder Big Brother.’

Bron: Erasmus University Rotterdam

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig