Kosten-kengetallen digitale overheid

11-02-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Wat levert het de overheid op als zij haar dienstverlening digitaliseert?

In gesprekken over de digitale overheid komt het onderwerp 'business case' vrijwel altijd ter sprake. Overheden vragen zich af of investeringen in de digitale overheid zich wel terugverdienen. Kosten-kengetallen per dienstverleningskanaal bieden een goed handvat voor de besparingen die digitalisering van de dienstverlening met zich mee kunnen brengen.

In opdracht van het ministerie van BZK heeft het adviesbureau Ecorys in samenwerking met het Deense adviesbureau Incentive onderzocht in hoeverre Deense kengetallen rond digitale dienstverlening toepasbaar zijn op de Nederlandse situatie. In Nederland bestonden ook al kengetallen van de verschillende overheidskanalen. Met dit onderzoek zijn de Nederlandse kengetallen geactualiseerd en gevalideerd.

Afhankelijk van hoe de dienstverlening is ingericht volgt uit het onderzoek dat bij relatief eenvoudige dienstverleningsprocessen ten opzichte van baliediensten een besparing gerealiseerd kan worden van circa 2 euro (briefpost) oplopend tot circa 6 à10 euro (digitale dienstverlening) per transactie.

Besparingen digitale overheid

Kostenkengetallen

Baliedienst

Briefpost

e-mail

Telefoon

e-services

Denemarken (segm.2)

14,00

11,70

11,00

7,80

4,20

Nederland (minimum)

10,29

7,89

7,20

6,17

4,12

Nederland (Maximum

14,40

15,09

14,40

12,35

8,23

Het onderzoek van Ecorys en Incentive voor BZK heeft geresulteerd in het rapport Kengetallen voor kosten overheidstransacties - Een toets op de Deense kengetallen voor bruikbaarheid in de Nederlandse situatie.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig