Update Digitale Agenda 2020 op BALV VNG

10-12-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 30 november praatte de voorzitter van de VNG commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, Jan Westmaas de leden bij over de ambitieuze Digitale Agenda 2020.

Prioriteiten voor 2016

Westmaas gaf een update van de prioriteiten voor 2016: Allereerst zijn belangenbehartiging en uitvoering van belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verdere inrichting van de informatiecomponent in het sociaal domein en de ontwikkeling van een digitaal stelsel voor de invoering van de Omgevingswet. Een tweede prioriteit is de ontwikkeling, implementatie en gebruik van de generieke overheidsbrede digitale infrastructuur. Denk aan Mijn Overheid. Het waarborgen van privacy van inwoners en veiligheid van digitale omgevingen is een derde prioriteit.

De kracht van het collectief

In de digitale agenda 2020 is gekozen voor de kracht van het collectief: ‘Samen doen wat samen kan’. Het is een belangrijke ambitie van de VNG dat gemeenten hun eigen innovatieve kracht ten volle laten werken, en de resultaten met elkaar delen. Daarvoor is de Pilotstarter opgezet.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig