Informatiemanagers onderschrijven ambities Omgevingswet

10-12-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

Op 17 november kwamen 25 informatiemanagers uit het gemeentelijke veld bijeen. Ze bespraken de conceptversies van het Visiedocument en de Doelarchitectuur van het digitaal stelsel ter ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet.

Vanuit VIAG, IMG 100.000+ en het Gemeentelijk Geoberaad wordt groot belang gehecht aan het leveren van input vanuit de doelstellingen, behoeften en uitvoeringspraktijk van gemeenten.

Ambities Omgevingswet

De informatiemanagers onderschrijven de ambities van de Omgevingswet: meer integraliteit, meer transparantie, meer beleidsvrijheid.

Via schriftelijke reacties en een energieke workshop heeft men met elkaar zowel hoofdlijnen als detailpunten vastgesteld.  Deze zijn samen met de commentaren van de andere decentrale overheden - waaronder de VNG - eind november als reactie aan het ministerie van  I&M aangeboden.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig