Gemeenten starten nieuwe innovatieve pilots

10-12-2015 • Geplaatst in King en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Gemeenten geven invulling aan de doelstellingen van de Digitale Agenda 2020. Dat doen zij onder andere door het initiëren van innovatieve pilots op het gebied van informatievoorziening. Elke week komen er nieuwe pilots bij op de Pilotstarter. Zo zoekt de gemeente Zwijndrecht gemeenten die mee willen doen aan de pilot 'Nul- & effectmeting kosten Sociaal Domein'. Daarnaast initieert Eindhoven een experiment 'Big Data Dienstverlening' en kunnen gemeenten zich aanmelden om mee te doen met de pilot 'Toepassing Open Raadsinformatie'.

Wilt u meedoen met een van de pilots, u laten inspireren of een eigen pilot aanleveren? Kijk dan op de Pilotstarter

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig