Positief besluit Nationaal Beraad

12-11-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft onlangs ingestemd met de Implementatieagenda Digitaal 2017 - een overheidsbrede mijlpaal.

Alle overheden hebben nu expliciet met elkaar afgesproken de Implementatieagenda te gaan realiseren. In de Implementatieagenda staan concrete activiteiten en projecten die tot eind 2017 zijn gericht op het verbeteren van de overheidsdienstverlening voor burger en bedrijf door middel van digitalisering.  

De Implementatieagenda is een interbestuurlijk product; alle zes de overheidsonderdelen (gemeenten, provincies, waterschappen, Manifestgroep, Klein LEF en departementen) hebben zelf hun ambities in deze agenda geformuleerd. Medeoverheden en uitvoeringsorganisaties zijn feitelijk al begonnen met de realisatie van de Implementatieagenda. Digitaal 2017 ondersteunt hen daarbij intensief.  

De primaire focus van de activiteiten in de agenda ligt op die diensten per overheidsorganisatie waar burgers en bedrijven het meeste gebruik van maken. De Implementatieagenda Digitaal 2017 zorgt ervoor dat de doelstelling Digitaal 2017 uit het Regeerakkoord zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd.

De Implementatieagenda vormt voor overheidsorganisaties een goede voorbereiding op de wet GDI. Met het positieve besluit in het Nationaal Beraad is de Kabinetsdoelstelling 2017 nog eens expliciet door de hele overheid onderschreven. Dit betekent dat alle overheidsorganisaties met volle kracht vooruit kunnen richting 2017.

 Meer informatie

Website Digitaal 2017

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig