Standaardisatie gemeentelijke software stabiliseert

29-10-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Samen met gemeenten en softwareleveranciers werkt KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, aan het ontwikkelen en toepassen van gestandaardiseerde koppelingen tussen gemeentelijke softwarepakketten. Daarmee wordt de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemingen verbeterd en vernieuwd. De toepassing van softwarestandaarden wordt door VNG/KING vanaf oktober 2015 maandelijks gemonitord. Uit de vandaag gepubliceerde Compliancy Monitor blijkt dat standaardisatie inmiddels een redelijk niveau heeft bereikt, maar de vervanging van niet gestandaardiseerde koppelingen bij gemeenten stabiliseert of loopt zelfs terug.

 Langzame implementatie

 Uit de nieuwste Compliancy Monitor blijkt dat het aantal compliant producten stabiliseert en in een aantal gevallen vermindert. Bij een nadere beschouwing van de meest recente gegevens blijkt dat de implementatie van compliant softwareproducten bij gemeenten nog steeds te langzaam verloopt. Het gevolg hiervan is dat gemeenten met relatief veel verschillende softarewarepakketten werken, die alleen met kostbaar maatwerkoplossingen te koppelen zijn. En dat is jammer, want werken met gestandaardiseerde ICT verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en maakt het beheer van het ICT-landschap eenvoudiger en goedkoper.

Gemeenten vervangen en upgraden jaarlijks belangrijke delen van hun softwarepakketten. VNG/KING pleit ervoor om de vervanging van oude niet-compliant software te versnellen en alleen nog compliant software te accepteren. Dat leidt wellicht op korte termijn tot extra kosten maar bespaart op langere termijn aanzienlijke bedragen en heeft direct effect op de kwaliteit van dienstverlening.

 

Compliancy en standaarden

 

393 Nederlandse gemeenten en ca. 50 samenwerkingsverbanden gebruiken softwareproducten van zo’n 150 verschillende leveranciers. Jaarlijks besteden alle gemeenten forse bedragen aan ICT. Met compliancy wordt aangegeven of een bepaald softwareproduct voldoet aan een standaard. De standaarden zijn vastgesteld door de leveranciers en VNG/KING. Standaarden zijn mede van invloed op de kwaliteit van de dienstverlening door gemeenten aan burgers en bedrijven. Standaarden hebben o.a. betrekking op burgerzaken, het sociaal domein, zaakgericht werken, de berichtgeving van de overheid naar burgers en bedrijven en de verwerking van gemeentelijk documenten en formulieren.

 Achtergrond informatie is ook te verkrijgen via de volgende websites:

www.kinggemeenten.nl

www.softwarecatalogus.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig