Elektronisch publiceren en bekendmaken

22-10-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Frank Kerkhoven

De Wet elektronische bekendmaking regelt de verplichtingen rondom het elektronisch publiceren en bekendmaken van regelgeving. Algemeen verbindende voorschriften moeten vanaf 1 januari 2014 in een elektronisch blad bekendgemaakt worden. Ook andere besluiten mogen volledig of deels elektronisch bekendgemaakt worden. Binnen afzienbare tijd is elektronisch bekendmaken en publiceren van alle besluiten wettelijk verplicht.

Voor elektronisch bekendmaken en publiceren van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) is de Centrale voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) als verplicht te gebruiken voorziening aangewezen. Voor andere besluiten kan gebruik worden gemaakt van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties; naar verwachting wordt ook het gebruik van deze GVOP wettelijk verplicht. 
De CVDR en de GVOP gaan op in één voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties, DROP. De voorzieningen worden beheerd door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële OverheidsPublicaties (KOOP). 

Gemeenten kunnen grote efficiency- en kwaliteitswinst boeken door besluiten al vanaf het begin van het proces met gebruikmaking van deze systemen op te maken. In één procesgang kan worden ingestaan voor consistentie van conceptfase tot en met de fase van publiceren en bekendmaken.

KOOP ondersteunt gemeenten bij het gebruik van de voorzieningen. Gebruikerswensen kunnen op gebruikersbijeenkomsten naar voren worden gebracht. De licentieraad beslist daarover. Gemeenten zijn daar in vertegenwoordigd, contactpersoon is Kees Duijvelaar (VNG,kees.duijvelaar@vng.nl). 

Op gebruikersbijeenkomsten blijkt nogal eens dat gemeenten de voorzieningen niet optimaal gebruiken. Om gemeenten goed op weg te helpen heeft KOOP een startpakket ontwikkeld. Maak daar gebruik van! Het is te vinden ophttp://koop.overheid.nl/producten/gvop/documentatie.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig