2 nieuwe bijdragen essay-estafette

17-07-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op verzoek van minister Plasterk (BZK) zijn er 2 nieuwe essays geschreven over de digitale overheid. Hierin laten wetenschappers hun licht schijnen over verschillende aspecten van de digitaliserende samenleving en de gevolgen voor de overheid. Na het essay van Bas Haring ("Misschien kun je er ook zó naar kijken?"), hebben respectievelijk Jos de Mul en Liesbet van Zoonen een bijdrage geleverd.

Jos de Mul gaat in op de paradox dat enerzijds burgers gemakkelijk digitaal zaken doen, maar anderzijds het digitaal zakendoen met de overheid wantrouwen. Digitale dienstverlening wordt als onpersoonlijk ervaren en daarmee minder vertrouwd dan persoonlijke dienstverlening. "Gemedieerd vertrouwen in de overheid".

Liesbet van Zoonen pleit voor het instellen van een APK voor de persoonlijke data die op internet staan en een data-wacht die kan uitrukken als het mis gaat en onmiddellijke reparatie van gegevens nodig is. Veel mensen zien privacy als een probleem van digitalisering. Datacontrole kan daar aan tegemoetkomen en is even belangrijk als 'afscherming'. Tegelijkertijd ontstaat bij het gevoel controle te hebben over de eigen data ook de neiging om – wanneer data eenmaal met anderen zijn gedeeld – niet meer na te gaan wat er eigenlijk mee gebeurt. Daarom pleit van Zoonen een oplossing die past bij de belevingswereld van mensen: "de APK keuring van persoonlijke data en de data-wacht voor het oplossen van problemen."

Meer informatie

• Jos de Mul: "Gemedieerd vertrouwen in de overheid; een wijsgerig-antropologisch perspectief op veiligheid en vertrouwen" (Pdf, 759 Kb)

• Liesbet van Zoonen: "Terug naar de elektronische snelweg; gedachten over een data-APK en een datawacht" (Pdf,735 Kb)

• Bas Haring: "Misschien kun je er ook zo naar kijken - Een denk-essay over de betekenis van ict voor burgers en overheid" (Pdf, 307 Kb)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig