Resultaten Gemeenschappelijke Afspraken Berichten

26-06-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op NORA-online is informatie opgenomen over GAB en de eerste, in 2014 opgeleverde voorstellen. De Gemeenschappelijke Afspraken Berichten (GAB) is een verzameling voorstellen om de berichtstandaarden StUF, SuwiML en de Geo-standaarden en de berichtspecificaties van de basisregistraties te harmoniseren. Het doel is dat berichtuitwisseling voor iedereen eenvoudiger wordt. De voorstellen zijn het resultaat van een samenwerking in 2013 en 2014 van de beheerders van de genoemde berichtstandaarden en een aantal basisregistraties, met ondersteuning van het Bureau Forum Standaardisatie en de stelselarchitecten van het i-NUP-programma. Deze samenwerking wordt in 2015 voortgezet. De deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Federatief Overleg dat verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling van GAB.

Meer informatie

NORA-online

• Voor meer informatie over GAB kunt u contact opnemen met de secretaris van het Federatief Overleg: marijke.salters@logius.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig