Forse groei standaardisatie gemeentelijke software

27-05-2015 • Geplaatst in King, Nieuwsbrief en Persbericht door Renk Ruijter

Steeds meer gemeenten en leveranciers werken met gestandaardiseerde software. Uit de jongste Compliancy Monitor die op 19 mei is verschenen blijkt dat er sprake is van een forse groei van gemeentelijke softwareprogramma’s die voldoen (‘compliant zijn’) aan de afgesproken standaarden. Gemeenten en softwareleveranciers werken samen met KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, aan het ontwikkelen en implementeren van standaarden voor software. Sinds medio 2014 monitort KING ieder kwartaal de toepassing van die standaarden.

Besparing beheerkosten

Jaarlijks besteden de 393 Nederlandse gemeenten samen zo’n 1,2 miljard euro aan hun ICT. Daarvoor gebruiken ze softwareproducten van zo’n 200 verschillende leveranciers. Gezamenlijk hebben gemeenten afgesproken om zoveel mogelijk softwareproducten te laten voldoen aan standaarden. Daarmee wordt het mogelijk om verschillende softwareprogramma’s van verschillende leveranciers met elkaar te laten communiceren. Dat bevordert niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening, maar kan ook leiden tot een aanzienlijke besparing in de beheerkosten van ICT.

Compliancy monitor

Op 18 mei 2015 publiceerde KING de Compliancy Monitor waarin wordt gerapporteerd over 10 belangrijke gemeentelijke softwarestandaarden. Deze hebben o.a. betrekking op zaakgericht werken, de berichtgeving van de overheid naar burgers en bedrijven en een aantal nieuwe standaarden voor het sociaal domein.

Vooral de standaardisering van software voor zaakgericht werken zit fors in de lift: inmiddels is 75 % van de aangeboden producten compliant. Ook bij de nieuwe standaarden voor uitvoering van de Jeugdwet en gegevensuitwisseling tussen gemeenten (iWmo) is ruim 40% inmiddels compliant.

Kanttekeningen

Bij de positieve ontwikkeling plaatsen de onderzoekers van KING ook een aantal kanttekeningen. Zo wijzen zij op het trage tempo waarin standaarden door gemeenten worden ‘ingepast’ in hun applicatielandschap. Veel gemeenten gebruiken nog steeds software, die niet voldoet aan de standaarden. Dat heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de dienstverlening naar burgers en bedrijven en de efficiency van gemeenten. Het is van groot maatschappelijk belang dat het implementatietempo van de standaarden verder wordt opgevoerd.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig