Het Agentschap BPR heeft per 1 maart 2015 een nieuwe naam gekregen

14-04-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens borgt een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten. Dat is waar ze voor staan. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens. Ze zijn een baten-lastendienst en onderdeel van het directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (DGBK) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hun basis ligt in hun missie, visie en strategie.

Missie

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens borgt een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.

Visie

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zet specifieke deskundigheid in op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten en de werking daarvan. Daarmee borgt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens aspecten als registratie, beveiliging, privacybescherming, kwaliteit en verstrekking van persoonsgegevens en reisdocumenten. Door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling wil de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens het stelsel van basisregistraties verder ontwikkelen.

Strategie

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens wil een excellente uitvoeringsorganisatie zijn en de kerntaak stelselbeheer zodanig uitvoeren dat een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten gegarandeerd blijft, voor nu en in de toekomst.

Voor de website klik hier

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig