Sectorregistraties in beeld gebracht

02-04-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Het Servicepunt Basisregistraties heeft een inventarisatie van ruim 150 sectorregistraties via het Stelselinformatiepunt ontsloten.

Het gaat om landelijk dekkende registraties die wettelijk door of in opdracht van overheidsorganisaties worden bijgehouden. Van de in het overzicht opgenomen sectorregistraties is in kaart gebracht tot welk domein ze behoren, welk doel ze hebben, welke gegevenssoorten ze bevatten en welke organisaties eigenaar, bronhouder en beheerder zijn. Van meer dan tien registraties is een verdere verdieping beschreven in de vorm van een factsheet.

Met de publicatie van het overzicht van sectorregistraties wordt een eerste stap gezet naar verdere concretisering van een stelsel van overheidsgegevens. Deze doorontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties naar een Stelsel van Overheidsgegevens is beschreven in de "Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens". Die visie schetst een toekomstbeeld waarin gegevens uit basisregistraties nog steeds een centrale rol spelen, maar waarin hergebruik van gegevens vooral binnen sectoren wordt georganiseerd.

Overheidsregistraties zijn er op drie niveaus:

1. de landelijke basisregistraties

2. sectorregistraties

3. lokale of organisatiespecifieke registraties.

Van alle overheidsregistraties nemen sectorregistraties daarbij een unieke positie in, omdat zij de spil zijn in de informatievoorziening van sectoren. Het verbinden van sectorregistraties aan basisregistraties is daarom belangrijk voor de hierboven genoemde ambities. Met elke verbinding van een sectorregistratie aan een basisregistratie neemt de totale samenhang van overheidsgegevens immers toe. Gegevens uit het stelsel van basisregistraties stromen dan via sectorregistraties naar afnemers. Maar ook wordt het eenvoudiger om gegevens uit registraties van verschillende sectoren te combineren. Het gepubliceerde overzicht draagt bij aan het verder verbeteren van de samenhang van overheidsgegevens.

Meer informatie?

Meer informatie over sectorregistraties kunt u vinden op het Stelselinformatiepunt.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig